Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ''Gülümseyen Gelecek Ana Sınıfları ve Oyun Parkları Projesi'' Sorumlusu Gülser Alparslan, projeyle, Türkiye'de yüzde 16 seviyelerinde bulunan okul öncesi eğitim oranını Avrupa standartlarına yaklaşmayı hedeflediklerini söyledi.Alparslan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Danone ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 2004'ten bu yana çeşitli yerleşim yerlerindeki ilkokullarda ana sınıfı statüsünde derslikler açıldığını belirtti. Avrupa Birliği standartlarına uyum sürecinde okul öncesi eğitim oranının önemli bir ölçüt olduğu çağımızda, yürütülen projeyle eğitim kalitesinin arttırılmasının ve çocukların geleceğine ve topluma yatırım yapılmasının amaçlandığını ifade eden Alparslan, "Proje kapsamında eğitim eşitliği sağlayabilmek amacıyla öncelikle ana sınıfına ihtiyacı olan, yoksul bölgelere yönelen ÇYDD ve Danone, proje sayesinde ana sınıfının önemi ve eğitim eşitliği konusundaki bilinci toplumun her kesimine yaymak istiyor. Avrupa'da 5-6 yaşındaki çocukların tamamı okul öncesi eğitim alırken, bu yaş grubunda Türkiye'de 7 çocuktan sadece 1'i okul öncesi eğitim alabiliyor. Gülümseyen Gelecek Ana Sınıfları ve Oyun Parkları Projesi, Türkiye'de yüzde 16 seviyelerinde bulunan okul öncesi eğitim oranını Avrupa standartlarına yaklaştırmayı hedeflemektedir" dedi.OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİAlparslan, gelişmiş ülkelerin, 3-4 yaşlarından başlayan okul öncesi eğitim programını uygulayarak, çocukları yaşama hazırladığını, yeteneklerinin saptanmasına, kimliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesine özen gösterdiğini belirtti.Bu ülkelerin okul öncesi eğitimi önemsediğini ve okul öncesi eğitim oranını yüzde 100'e ulaştırdığını ifade eden Alparslan, "Ülkemizde doğrudan okuma yazma eğitimine başlayan çocuklar büyük zorluklarla ve uyumsuzluklarla karşılaşıyor. Öğretmenlerin bu açıdan başa çıkmaları gereken sorunlar artıyor ve uyumla uğraşırken eğitim yetersiz kalıyor, çocuklar yaşamlarını etkileyecek travmalara uğrayabiliyor" dedi.