Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kalıcı olmayan çözümlerle gıda fiyatlarındaki yükselişi kontrol altında tutmanın mümkün olmadığını belirterek, "Gıda fiyatlarının kalıcı olarak düşürülmesi tarım sektörünün sorunlarının çözülmesiyle mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.Bayraktar, fiyat artışlarına çözüm bulmanın kolay olmayacağını ve bu durumun küresel ölçekte yaşanmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye'de gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için günlük değil, kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Kalıcı olmayan çözümlerle gıda fiyatlarını bir süre baskılayabiliriz ancak yükselişi engellemek ve gıda fiyatlarını kontrol altında tutmak mümkün olmaz. Tarım topraklarımızı korumamız, bize gıda ve su sağlayan her karış toprağımızın değerini bilmemiz çok önemlidir. Sürdürülebilir tarım, gıda güvenliğini garanti altına almanın, sağlıklı ekosistemleri beslemenin, toprağın, suyun ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini desteklemenin yoludur. Dünyada gıda güvenliği ancak devletlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm diğer aktörlerin de aktif katılım ve diyaloğuyla mümkündür. Ülkemizin gıda güvencesinin sağlanması, toplumun, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve kaliteli beslenmesi, tarımımızın uluslararası alanda rekabet edebilecek doğrultuda sürdürülebilir bir şekilde gelişebilmesine bağlıdır."MALİYETLER ACİLEN DÜŞÜRÜLMELİBayraktar, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin sağlaması için başta gübre, elektrik, sulama, ilaç, mazot ve yem olmak üzere girdi maliyetlerinin acilen düşürülmesi gerektiğini belirtti. Yeterli geliri elde edemeyen çiftçilerin üretimden uzaklaştığına ve üretim olmazsa gıda fiyatlarının daha da yükseleceğine dikkati çeken Bayraktar, şunları ifade etti: "Gıda fiyatlarının kalıcı olarak düşürülmesi tarım sektörünün sorunlarının çözülmesiyle mümkün olacaktır. Tarım sektöründe planlı üretim yapılması, verimliliğin artırılması, gelecekte gıda güvenliğimizi sağlayabilmemiz için önceliğimiz olmalıdır. Gıda enflasyonuna kalıcı çözüm üretmek için tutarlı politikalar üretmek ve uygulamak gereklidir. Bunun için öncelikle 'tarladan sofraya' klasik söylemini iyi anlamak zorundayız. Ülkeyi yönetenlerin tarım sektörüne daima pozitif ayrımcılıkla bakması ve imkanların bu şartlarda sunulması gerekmektedir. Tarım sektörünün sorunları çözülmeli, gerekli yatırımlar yapılmalı ve var olan destekler artırılarak devam etmelidir."