Tarihi eserler yeniden Türkiye'ye getirildi Tarihi eserler yeniden Türkiye'ye getirildi

Kitapta Murat Uğurluer koleksiyonundan; Pers İmparatorluğu, Makedonya Krallığı, Seleukos Krallığı, Kommagene Krallığı, Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Tolunoğulları, Suriye Selçukluları, Urfa Haçlı Kontluğu, Anadolu Selçukluları, Zengiler, Eyyubiler, Halep Eyyubileri, İlhanlılar, Memlükler, Timurlular, Dulkadir Beyliği, Akkoyunlular, Osmanlı İmparatorluğu, Fransız İşgali ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait 178 adet sikke bulunuyor. 152 sayfalık bu eser, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye genelinde seçkin kitapçılarda ve Gazikültür’ün internet sitesi magazagaziantep.com ile diğer kitap satış sitelerinde okuyuculara sunuluyor.
 

Editör: Ebru Kont