ÇOCUK HASTANESİ: Gaziantep Çocuk Hastanesi, 12 kalem tıbbi cihaz ve tıbbi demirbaş satın almak için ihale düzenledi. İhale, 24 Temmuz 2007 Salı günü saat saat 10.00'da Gaziantep Çocuk Hastanesi toplantı salonunda yapılacak. İhale dokümanı, Gaziantep Çocuk Hastanesi satın alma biriminde görülebilecek ve 30 YTL'ye satın alınabilecek. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecek, konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek.TEİAŞ 12. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ: TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, personel taşıma hizmeti satın almak için ihale düzenledi. İhale, 20 Temmuz 2007 Cuma günü saat 14.00'de TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde yapılacak. İhale dokümanı, TEİAŞ 12. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünde görülebilecek ve 300 YTL'ye satın alınabilecek. İstekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecek, konsorsiyumlar ihaleye katılamayacak.