GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Erturhan, İstanbul Sanayi Odası'nın ''2006 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Raporu''nda Gaziantep'ten 10 firmanın bulunmasının Gaziantep'in gücünün bir göstergesi olduğunu belirtti.Genellikle küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan Gaziantep endüstrisinden büyük ölçekte 10 firmanın yer almasının, Gaziantep'teki girişimci ruha önder olmaları yönünden büyük önem taşıdığını vurgulayan Erturhan, "Türkiye'deki tüm üreten, istidam yaratan, döviz kazandıran firmalarımıza rekabet gücünü artırıcı politikalar uygulanmalıdır. Çünkü, tüm dünyada global rekabet ortamında pazarlama sorunları, maliyet, fiyat, Pazar dengeleri firmalar ve ülkeleri için son derece büyük öneme sahiptir. Gaziantep'li 10 büyük firmanın ve Gaziantep'li ikinci 500'deki firmalarımızın önünü açıcı ve rekabet gücünü kazandırıcı politika ve stratejiler uygulandığı taktirde bugün gelinen noktanın çok daha ötesinde olacağımıza inancımız tamdır" dedi. Bu firmaların başarılarını uzun bir zaman diliminde, yılların birikimiyle yakaladığına işaret eden Yaşar Erturhan, devlet ve hükümet politikalarının, üreten, istihdam yaratan, döviz kazandıran firmaların önünü açacak ve destekleyecek yönde olması gerektiğini belirtti.