Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı İlhan Eralp, 2013 yılı Antepfıstığı rekoltesinin son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi. 2013 yılının yok yılına denk geldiğini, 2013 yılı bahar aylarındaki dolu yağışlarının ürünün miktarını olumsuz olarak etkilediğini belirten Eralp, "Mevcut rekolte ve geçtiğimiz yıl stoklarının, kayıtdışılığın getirmiş olduğu haksız rekabet ile sektör dışı yatırımcıları stoklatmaya yöneltmiştir. Mesele şu. Fıstık kayıt altına alınmadığı için kaç ton fıstığımız olduğunu bilmiyoruz. İthalat geçici çözüm. Önemli olan fıstığın kayıt altına alınması ve üreticiye destek verilmesi" dedi.

FISTIK TÜKETİMİNDE BİRİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye'nin fıstık üretiminde üç, tüketiminde ise birinci sırada olduğunu söyleyen Eralp,"Antepfıstığı fiyatlarının çok yükseldiğini, ürün fiyatlarının yükselmesinin doğrudan tüketimi etkilediği için de fıstık işletmelerinde, tüketenlerde, devlette gelir ve sosyal açıdan istihdam kayıplarının yaşandığını söyleyen İlhan Eralp, "Fiyatların yüksekliği ayrıca antepfıstığının önümüzdeki yıllarda tüketimini azaltacağı için pazar sorunu yaratacaktır. Fiyat yüksekliği zaten az olan ihracat pazarlarını daha da azaltacaktır" dedi.

ÜRÜN DESTEĞİ VERİLMELİ

Her zaman Türk fıstığının kullanılmasından yana olduklarını belirten Eralp, "Ancak böyle dönemlerde tüm bu ürünü kullanan gerek sanayi işletmeleri, gerekse nihai tüketicilerin yararına olmak üzere Antep Fıstığı ithaline, yeni hasat zamanına kadar ve limitli olarak izin verilmeli. Kayıtdışılığı önlemek ve Antepfıstığı sektörünün gelişimini sağlamak için doğrudan ürün desteği sağlanması gerekiyor" dedi.

HAKSIZ REKABET ÖNLENMELİ

Antepfıstığı işleme ve sanayiini oluşturan kuruluşlar açısından yıllardır birikmiş olan sorunların çözümü, meslek ilke, etik ve standartlarının oluşturulması, üyeler arasında dayanışma-işbirliğinin geliştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, sektöre hakettiği itibarı sağlayacak bir birlik oluşturulması ve yasal zeminde ortak bir dernek çatısı altında birleşilmesi büyük bir önem taşımaktadır.

SIKINTI ÇOK

Antepfıstığının sektör sorunlarına değinen Eralp, "Üretim bazlı sorunlar var. Doğru ilaçlama, sulama, hasat zamanı gibi alanlarda oluşan sorunlar var. Depolamada da sıkıntılar var. Doğru kurutma teknikleri, üretim yerine yakın işleme tesislerin yapılandırılması gibi sorunlar var. Pazara sunmada üretici-komisyoncu-sanayici zinciri doğru kurulamıyor. İşlemede modern teknolojiler ve işyeri düzenlemeleri ile gıda güvenliğini en üst düzeyde sağlanamıyor. Pazarlamada standardı sağlanmış ürünlerle tahsiatı garanti kapsamında satışların gerçekleştirilmesi ortaya çeşitli sorunlar çıkıyor.

KAYITDIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Kayıtdışığın sektörde yarattığı sorunları da sıralayan Eralp şunları söyledi:"Hem işleyenler, hem de endüstriyel anlamda tüketenler için planlama yok. Bu kesinlikle ürünün daha fazla tüketilmesine engeldir. Devletin her türlü vergi, resmi borç gelirleri kaybına yol açıyor. Kimyasal (aflatoksin), mikrobiyolojik ve zirai kirliliklerin nerede ve hangi aşamada olduğu tesbit edilemiyor. Ürün miktarı belli olmadığı için doğru fiyatlamalar oluşmuyor. Bu da tüketimi düşürüyor. Tersi durumlarda da üretici zarar ediyor. Firmalar arasında haksız rekabet ortamı oluşuyor."

NE KADAR MAL ÜRETTİĞİMİZİ BİLMİYORUZ

Kayıtdışılığın ihracatın artırılmasına engel teşkil ettiğini söyleyen Eralp, "Dünya piyasaları istikrarlı bir fiyat aralığında ve düzenli bir şekilde ürün tedarik etmek ister. Siz ne kadar mal ürettiğinizi, ne kadarını yurt içinde tükettiğinizi bilmezseniz, ihracatı ancak anlık yapabilirsiniz. Antepfıstığının her türlü sağlıksız işlenmesine ve pazarlanmasına zemin sağlar. Bu da uzun vadede tüketimi düşürür. Üreticinin doğru bilgilendirilmemesi, verim ve gelir kaybına neden olur."

ÜRETİM KAYIT ALTINA ALINMALI

Derneğin amaçlarına değinen Eralp, "Birici amacımız Antepfıstığı üretiminin kayıt altına alınmasıdır. Yani üretilen tüm Antepfıstığının borsaya kayıt ettirilmesi ve işlem görmesinin sağlanmalı. Mesleki ilke, ahlak ve sdandartlarının oluşturulması için gerek yasal ve etik kuralların hazırlanması ve bunların hayata geçirilmesi için tüm ilgili kurumlar, Ticaret Odası, Fıstıkçılar Odası, bakanlıklar, nezdinde çalışmalarda bulunmak. üyeler arasında dayanışma, işbirliği ve diyalogların geliştirilmesi. Ürün rekoltesinin tesbitine yönelik çalışmalarda bulunmak. Bu amaçlar sektörün hızlı gelişimini sağlar, haksız rekabeti önler" şeklinde konuştu. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık da, fıstık sektörüne yatırım yapılmamasından yakındı. Meral KINACILAR