Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehirlerde ortalama hane halkı büyüklüğü, Türkiye ortalamasını neredeyse ikiye katladı. Hane halkı ortalaması yüksek olan iller Şırnak, Hakkari ve Muş olurken, en düşük olan iller ise Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir oldu. Gaziantep ise 4.50 ile 16. sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürü M.Salih Uras, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2013 sonuçlarına göre illerin ortalama hane halkı büyüklüklerini açıkladı. Uras’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,6 olarak hesaplanırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki şehirler, Türkiye ortalamasını neredeyse ikiye katladı.

EN KALABALIK HANELER ŞIRNAK'TAUras, iller sıralamasında bölgelerine bağlı Şanlıurfa’nın 6,18 ile altıncı, Diyarbakır’ın ise 5,68 ile on birinci sırada yer aldığını belirtti. Şırnak’ın 7,66 ortalama hane halkı büyüklüğü ile Türkiye’nin en kalabalık hanelerine sahip olduğunu belirten Uras, Şırnak’ı 6,79 ile Hakkari, 6,23 ile Muş ve 6,21 ile Batman ve Siirt’in takip ettiğini söyledi.

İLLERİN HANE HALKI ORTALAMALARI Şırnak 7,66 ile birinci, Hakkari 6,79 ile ikinci, Muş 6,23 ile üçüncü, Batman 6,21 ile dördüncü, Siirt 6,21 ile beşinci, Şanlıurfa 6,18 ile altıncı, Ağrı 6,11 ile yedinci, Mardin 6,08 ile sekizinci, Van 6,04 ile dokuzuncu, Bitlis 5,82 ile onuncu, Diyarbakır 5,68 ile on birinci, Iğdır 4,77 ile on ikinci, Adıyaman 4,73 ile on üçüncü, Kars 4,57 ile on dördüncü, Bingöl 4,57 ile on beşinci, Gaziantep 4,50 ile on altıncı, Erzurum 4,37 ile on yedinci, Kahramanmaraş 4,24 ile on sekizinci, Hatay 4,11 ile on dokuzuncu, Osmaniye 4,04 ile yirminci, Kilis 4,01 ile yirmi birinci, Ardahan 3,94 ile yirmi ikinci, Adana 3,92 ile yirmi üçüncü, Aksaray 3,91 ile yirmi dördüncü, Malatya 3,89 ile yirmi beşinci, Elazığ 3,88 ile yirmi altıncı, Bayburt 3,77 ile yirmi yedinci, Sakarya 3,73 ile yirmi sekizinci, Kayseri 3,70 ile yirmi dokuzuncu, Samsun 3,66 ile otuzuncu, Afyonkarahisar 3,63 ile otuz birinci, Düzce 3,63 ile otuz ikinci, Konya 3,63 ile otuz üçüncü, Sivas 3,61 ile otuz dördüncü, Kocaeli 3,61 ile otuz beşinci, Niğde 3,57 ile otuz altıncı, Yozgat 3,57 ile otuz yedinci, Tokat 3,56 ile otuz sekizinci, Mersin 3,55 ile otuz dokuzuncu, İstanbul 3,53 ile kırkıncı, Rize 3,49 ile kırk birinci, Trabzon 3,45 ile kırk ikinci, Bursa 3,43 ile kırk üçüncü, Nevşehir 3,42 ile kırk dördüncü, Gümüşhane 3,37 ile kırk beşinci, Amasya 3,34 ile kırk altıncı, Ordu 3,34 ile kırık yedinci, Karaman 3,33 ile kırk sekizinci, Zonguldak 3,32 ile kırk dokuzuncu, Bartın 3,32 ile ellinci, Erzincan 3,31 ile elli birinci, Tekirdağ 3,28 ile elli ikinci, Kırşehir 3,27 ile elli üçüncü, Antalya 3,26 ile elli dördüncü, Çorum 3,26 ile elli beşinci, Bolu 3,25 ile elli altıncı, Kırıkkale 3,24 ile elli yedinci, Artvin 3,24 ile elli sekizinci, Manisa 3,23 ile elli dokuzuncu, Ankara 3,21 ile altmışıncı, Kastamonu 3,20 ile altmış birinci, Uşak 3,19 ile altmış ikinci, Yalova 3,17 ile altmış üçüncü, Kütahya 3,15 ile altmış dördüncü, Denizli 3,14 ile altmış beşinci, Çankırı 3,14 ile altmış altıncı, Giresun 3,13 ile altmış yedinci, İzmir 3,12 ile altmış sekizinci, Karabük 3,11 ile altmış dokuzuncu, Bilecik 3,10 ile yetmişinci, Isparta 3,09 ile yetmiş birinci, Aydın 3,08 ile yetmiş ikinci, Tunceli 3,06 ile yetmiş üçüncü, Sinop 3,04 ile yetmiş dördüncü, Kırklareli 3,01 ile yetmiş beşinci, Edirne 2,97 ile yetmiş altıncı, Muğla 2,97 ile yetmiş yedinci, Burdur 2,95 ile yetmiş sekizinci, Balıkesir 2,85 ile yetmiş dokuzuncu, Eskişehir 2,85 ile sekseninci, Çanakkale 2,73 ile seksen birinci sırada yer aldı.