İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'nin en önemli sağlık problemlerinden birisinin talasemi hastalığı olduğunu bildirdi.Türkiye'de yaklaşık 5 bin talasemi hastası bulunduğu belirtildi. Talaseminin önlenebilmesi için toplumun eğitilmesi, taşıyıcıların ortaya çıkarılması, uygun genetik danışmanlığın verilmesi ve doğum öncesi tanı uygulanması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Talasemi den başka hiç bir hastalık yok ki, yaşam boyu hastaneye bağlı kalsın. Doğumda her bebek gibi sağlıklı, canlı ve gürbüz doğan bu çocuklar, ileriki aylarda solmaya başlar. İlk tanı konduktan sonra yaşam boyu takibe alınan bu çocuklara her 3-4 haftada bir kan vermek gerekir" denildi.Talasemi taşıyıcısı olan bireylerin genellikle sağlam görünümde oldukları ve hiç bir şikayetlerinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Talasemi hastalığının en ciddi bulgusu ağır bir kansızlık tablosudur ve hastaların hayat boyu sık sık kan almaları gerekmektedir. Akdeniz ülkeleri, devletlerinin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün desteği ile Talasemi Kontrol Programları uygulayarak hastalıkla aktif olarak mücadele etmektedirler. Talasemi Kontrol Programı; hasta bakımı, toplumun hastalık hakkında bilgilendirilmesi, taşıyıcı taramaları, genetik danışma ve doğum öncesi tanı yönteminden oluşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre başarılı olan ülkelerde devletin sağlık otoriteleri olaya sahip çıkmış ve gönüllü sağlık çalışanları ile beraber mücadele etmişlerdir."