Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İslim Arıkan, elektrikli araçların Dünya ve Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldığını söyledi. 

Şahinbey Belediyesi Kötü Kokuları Bitiriyor! Şahinbey Belediyesi Kötü Kokuları Bitiriyor!

HIZLA ARTIYOR

Arıkan, “Enerji dinamikleri ve iklim açısından büyük önem taşıyan konulardan bir tanesi de elektrikli araçlardır. Elektrikli araçlar, petrol kaynaklı araçlara göre daha az enerji tüketmekte, sonuç olarak daha az sera gazı emisyonu oluşmaktadır.  Ülkemiz açısından da enerjide dışa bağımlılığın azalması açısından önem taşıyan bir konudur.  Ülkemizde yaklaşık olarak 100 b in adet elektrikli araç sayısı bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da  sayılarının  hızla artacağını öngörebiliriz. Elektrikli araçları bugün birçok açıdan konuşma imkanı bulduk. Bir sonraki etkinliğimiz,  elektrikli araç üreticileri ile olacaktır.  Konu doğal olarak her zaman Şubemizin ilgisinde olacaktır”

SUNUM YAPILDI

Elektrikli Araçlara ilişkin; Şarj hizmetleri piyasası, elektrik altyapısında karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümleri, şarj istasyonları kurulumunda dikkat edilecek hususlar ve bakımları, elektrikli araçlarda karşılaşılan yangın ve önlemleri  konusunda  detaylı sunumlar gerçekleşti. Ayrıca EMO Gaziantep Şubesinin paydaşı olduğu elektrikli araç şarj istasyonlarına  ilişkin AB projesi çalışmaları aktarıldı. Katılımcıların katkıları ile soru, cevap ile program son buldu. 

Editör: Leyla Özekşi Polat