GTO Başkanı Yıldırım, iş insanlarının e-haciz uygulaması ile yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekerek, yetkilileri konunun çözümüne davet etti. Yıldırım yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Reel sektörün, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik yıpranmadan hızlı bir şekilde çıkabilmesi için vergi borçlarında yapılandırma yapılmasını beklediğimiz bir dönemde halâ banka hesaplarımızın ve mal varlıklarımızın e-haciz tehdidinde olması piyasadaki likidite akışını olumsuz etkilemektedir. Küçük miktarlı vergi borçları nedeniyle banka hesap bakiyelerinin tamamına ve de mal varlıklarına e-haciz konulması bir taraftan piyasadaki nakit akışını, öte yandan da işletmelerin finansal yönetimlerini olumsuz etkilemektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığının Banka Genel Müdürlüklerine tebliğ ettiği haciz bildiriminde yer alan amme borçlularının bankalar nezdindeki hesaplarına amme alacağı tutarı kadar ve sadece tebliğ tarihi itibariyle mevcut olan varlıkları üzerine haciz koyması gerekmektedir" dedi.GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMALIYıldırım, "Bu konuda yaptığımız araştırmalar ve üyelerimizden aldığımız geri dönüşler gösteriyor ki; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 62 inci maddesinin birinci fıkrasına göre “…amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur” açık hükmüne rağmen bankaların, borçluların tüm hesaplarına bloke koyması mağduriyetlere sebep olmakta ve kanun ihlaline girmektedir. Oysa sadece borç tutarı kadar e-haciz konulması ya da borç tutarının hesaptan tahsil edilmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Talebimiz daha önce de yetkililere ilettiğimiz üzere e-haciz uygulamasının kaldırılması değil, iş insanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılmasıdır.” HABER MERKEZİ