Sınavda en yüksek puanı aldı ama mülakatta elendi Sınavda en yüksek puanı aldı ama mülakatta elendi

GAÜN Mavera Turkuaz Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşmacı olarak GAÜN TMDK Öğretim Görevlisi Bayram Kurt yer aldı. Konferansta geleneksel nefesli bir halk çalgısı olan dilsiz kaval hakkında bilgi veren Kurt, dilsiz kavalın geçmişten günümüze kadarki sürecine, yapısal özelliklerine ve kaval eğitiminin önemli noktalarına değindi. Dilsiz kaval olarak tabir edilen çalgının Anadolu’da Çoban Kavalı olarak adlandırıldığını ifade eden Öğr. Görevlisi Kurt, ”İnsanlık tarihinin neredeyse en eski çalgılarından olan kaval ilk çağ uygarlıklarından beri insanoğlu tarafından kullanılmaktadır. Fakat kesin bir tarih hala bilinmemektedir. Bununla birlikte günümüze ulaşan kalıntılar ile kavak yapımında çeşitli hayvan kemiklerinin kullanıldığını gözlemliyoruz. Örneğin 2008 yılında Almanya Tübinngen Üniversitesinin yaptığı kazı çalışmalarında bulunan 21.8 cm boyunda ve yaklaşık 8 mm çapındaki Kızıl Akbaba kemiğinden yapılma çalgı, bilinen en eski çalgı olarak geçiyor. Tarihi 35000 yıldan eskiye dayandırılan kaval farklı biçimlerde günümüze kadar ulaşmıştır” dedi.