Ticaret Odası Avrupa Bilgi Bürosu koordinatörü Figen Çeliktürk Öğüt, sanayinin AB direktiflerine uygun üretim yapması, sanayicinin potansiyel ihracatçı haline gelmesinin, Avrupa pazarına pasaport alması demek olduğunu söyledi.PASAPORT KADAR DEĞERLİÖğüt, CE işaretinin, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, başka bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işaret olduğunu belirtti. İnsanların, AB üyesi ülkelere girişinde pasaport ve vize zorunluluğu gibi, malların AB üyesi ülkelere yolculuğunda da bu zorunluluğun bulunduğunu, bu pasaportun da CE işareti vurguladı.SERBEST DOLAŞIM İZNİ VERİLİYORCE işaretinin, ürünlere AB üyesi ülkelerde serbest dolaşıma izin verdiğini ifade eden Öğüt, "Sanayimizin AB direktiflerine uygun üretim yapması, sanayicimizin potansiyel ihracatçı haline gelmesi, Avrupa pazarına pasaport alması demektir, rekabet gücümüzün artması demektir ve bu bakımdan çok önemlidir. Onaylanmış kuruluşlarımız, gerek sayıca, gerek kapsam itibariyle giderek yeni yaklaşım yönetmelikleri kapsamında yer alan daha çok ürünü içerecektir. Bu da yerli üreticilerimizin CE işaretlemesi konusunda yabancı onaylanmış kuruluşlara bağımlılığının giderek azalmasını ve konuyla ilgili hizmetlerin yerli kuruluşlarca tedarik edebilir duruma gelmesini sağlayacaktır. Bu gelişme, ülke sanayimiz ve ekonomimiz açısından önemli bir adım teşkil etmektedir" dedi,