Afet bölgesine yardım edebilmek için Gaziantep Ayakkabıcılar Odası olarak biz ve ülke olarak , hiçbir millette görülemeyecek seviyede inanılmaz bir gayret gösteriyoruz. Yüce Rabbim bu dayanışma ruhunu acıların olmadığı normal hayatımızda da gösterebilmeyi nasip etsin ve bir daha böyle felaketler vermesin.Gaziantep Ayakkabıcılar Odası olarak ,afetin ilk günlerinden itibaren tek vücut olarak yardımına koştuğumuz kardeşlerimizin travmayı daha kolay atlatabilmeleri ve ayakta kalacak gücü kendilerinde görebilmeleri için bir an önce yaralarını sarıp iş hayatına dönmelerini sağlamak gerektiğine inanıyorum.Afet bölgesinde ayakkabı üretim kümelenmesinin bulunduğu Gaziantep, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya gibi şehirlerde afetin etkisi farklı boyutlarda oldu. Üretim tesislerinin hasar görmesi üretimin durması istihdamın yok olması kümelenme bölgelerini etkilerken tüm şehirlerde büyük küçük tüm ayakkabı satışı yapan esnaf ve mağazalar da ciddi travma içerisindedir. Aynı şekilde bu bölgede üreticiye malzeme tedarik eden yan sanayici ve diğer hizmet sağlayıcılar zor durumdadır. Bu nedenle her şehir için ayrı bir toparlanma yol haritası belirlenirken bölgedeki tüm şehirler için ortak aksiyon alınmalıdır.Ayakkabı sektörünün İstanbul’dan sonra ikinci büyük üretim kapasitesi ve istihdam gücüne sahip ili olan Gaziantep hasar görmesine rağmen esnafımız hızlı toparlanacak potansiyele sahip gözüküyor. Kısmen daha az hasar gören Adana, Şanlıurfa ve Malatya’da daha kısa sürede toparlanabilir gibi dururken Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın toparlanması biraz uzun sürecek gibi.Normal hayata dönmeye en yakın olana destek verildiğinde daha ağır hasarlı olana moral olacağına, toparlanan şehirlerin diğerlerine yardım eli uzatabileceğine inanıyorum. Tüm şehirlerimiz için ayrı ayrı durum tespiti yapmak, kısa, orta ve uzun vadeli planlarla işe başlamak yararlı olacaktır. Bunun için sektörün tüm bileşenleri olarak her seviyede iş birliği yapmak zorundayız.Ayakkabı üretimi başladığında doğrudan istihdamın yanında dolaylı olarak birçok sektörde de istihdamın artacağını unutmamak gerekir. Bu nedenle Finansal destek verilmesi için ilgili birimlerle görüşerek desteğin etkisini anlatmak gerekiyor .Bunun için Devletimizden ;1) Geri ödemesi makul zamanda başlayacak düşük faizli uzun vadeli kredi paketleri oluşturulmalı.2) Bu dönemde vadesi gelen çek ve diğer ödemeler için acil kredi paketleri hazırlanmalı aksi takdirde domino etkisiyle çok kişi zarar görecektir.3) KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği bu bölge için pratik şekilde hayata geçmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı bürokrasi kolaylaştırılmalıdır.Değerli Devlet büyüklerimizin ve sektör paydaşlarımızın katkılarıyla, dile getirdiğim konuların daha iyi ifade edileceğine inanıyorum.