Yaygın tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve çevresel etkenlere bağlı olarak artış gösteren kanser vakalarında, ikinci sıraya yerleşen akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerin başında geliyor. Prof. Dr. Özkan Demirhan son araştırmaları paylaşarak, son yıllarda akciğer kanseri görülme oranlarının kadınlarda artış gösterdiğini ifade etti.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan, akciğer kanserinde son gelişmelere dair bilgi verdi.

Prof. Dr. Özkan Demirhan, “Akciğer kanserli kadın hastalar erkek akciğer kanserli hastalara göre farklı özelliklere sahiptir. Yaşam tarzı seçimleri, çevre ve/veya biyolojik nedenlerden dolayı kadınların sigarayla ilişkili olmayan akciğer kanserine yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca kadın akciğer kanserli hastalar tedaviye daha iyi yanıt vermektedir.” dedi.

Kadınlarda sayı artarken erkeklerde düşüş görüldü.

Son yıllarda yapılan çalışmalardaki ilginç sonuçları paylaşan Dr. Özkan Demirhan, “Son yıllarda yapılan araştırmalarda kadınlarda akciğer kanseri oranının arttığı, erkeklerde ise az da olsa düşüş olduğunu gösterdi. Ancak genel akciğer kanseri vakalarında aksine artış görülmektedir. Üstelik aynı araştırmalar, kadınların bazılarının hiç sigara içmediğini ortaya çıkardı. Aslında, hiç sigara içmemiş kadınların akciğer kanserine yakalanma olasılığı, hiç sigara içmeyen erkeklere göre iki kat daha fazladır. Ancak genel vaka sayılarında bir değişiklik olmadığı görülmüştür. ABD’ de yeni teşhislerin yaklaşık yüzde 50’sinin kadın olduğu görülmüş. Kadınlarda en sık görülen kanser meme kanseri olmasına rağmen en sık ölüme neden olan kanser türü akciğer kanseri olduğu görülmüştür.” şeklinde konuştu.

Sigara içmeyen kadınlar da risk altında.

Akciğer kanserinin en önemli nedeninin tütün ve tütün ürünleri olduğunu ifade eden Demirhan, son araştırmalarda tütün ürünü kullanmayan kadınların da risk altında olduğunu gördüklerini ifade etti. Özkan Demirhan, “Sigara içmek akciğer kanserinin bir numaralı nedeni olmakla birlikte, en sık görülen akciğer kanseri türlerine yakalanan kadınların yaklaşık yüzde 16'sının hiç sigara içmediği görülmüştür. Ayrıca, daha önce sigara içen kadınlarda akciğer kanserinin ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkan Demirhan sözlerine şöyle devam etti.

Kadınlarda daha genç yaşta görülüyor!

“Akciğer kanseri kadınlarda erkeklere göre daha genç yaşta ortaya çıkar ve genç erişkinlerdeki akciğer kanserlerinin neredeyse yarısı kadınlarda görülür. Araştırmalar 30 ila 54 yaş arası yetişkinler arasında kadınların akciğer kanserine yakalanma olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğunu ve insidans oranındaki bu değişikliğin sigara içme davranışlarındaki farklılıklarla açıklanamamaktadır denildi. SÜRECEK