1973 yılındaki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Ömer Köylüoğlu'nun o dönemde yaptığı Türkiye'nin ilk siyasi propaganda filmi yayınlandı. 10 dakikalık sinema filminde o zamanın imkanları içinde Ömer Köylüoğlu'nun kendi sesi ile kayıt yapılamamış ve stüdyo kaydı ile başkası seslendirmiş..

DİP NOT

Ömer Köylüoğlu bir vizyoner, bir önder, bir girişimci ve harika bir örnekti... İlklerin adamıydı. Onu tanıyan herkesin söylediği gibi zamanının 20-30 yıl önünde yaşayan bir insandı.

Bu on dakikalık sinema filmi o zamanın koşulları içinde Gaziantep de çekilmiş ve ne yazık ki o zamanın imkanları içinde Ömer Köylüoğlu'nun kendi sesi ile kaydedilememiş ve stüdyo kaydı ile başkası seslendirmişti. Keşke kendi sesi olsaydı da onun sesindeki memleket aşkını ve heyecanı duyabilseydik.

Bu filmin orijinali şu anda türünün ilk örneği olarak, Sinematek arşivindedir. Bir kopyasının da Milli Kütüphane arşivlerine de alındığı yönünde bir bilgi olmakla beraber bu bilgi kesin değildir.

Bu film sinemalarda ancak üç gün oynatılabilmiştir. İnsanlar "Ömer Köylüoğlu'nun filmi burada oynuyor mu ?" diye sorarak sinemaların kapılarına yığılınca rakipleri teleşa kapılarak mahkelemey vermiş ve "Seçim kanununda böyle bir tanıtım aracına izin yoktur" diyerek, filmin sinemalarda gösterimini durdurtmuşlardır.

GİRİŞ KONUŞMASI

Ömer Köylüoğlu'nun konuşması ile başlayan 10 dakikalık film önemli mesajlar içeriyor.. İşte o konuşma;

"Muhterem Gaziantepli hemşehrilerim… Gaziantep için adaylığımı koymuş bulunuyorum.

Hepiniz saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Bu şehir için düşündüklerim var, bu şehir için çoçukluğumdan beri yapmak istediklerim var. Bu şehrin layık olduğu çok güzel tesisler var. Gaziantepliler olarak biz o tesislere çoktandır layıkız. Ancak bugüne kadar yapılmadı. Ben bunun ızdırabını çeken bir Gaziantepliyim. Onun için adaylığımı koydum. Bundan emin olmanızı bilhassa istihram ederim. Bunu bir parti meselesi, bir parti konusu yapmamızı rica edeceğim. Çünkü partiler arası mücadelelerde bugüne kadar hasıl olan neticeler sizce de sabit, yurt sakinleri için de sabit.

Gaziantep'in meseleleri herşeyden evvel Gaziantep'in evlatlarının çok düşünerek ele alması gereken meseleleridir.

Bunun için size film hazırlattım.

Bu filmde Gaziantep'in her yönü var. Ancak bana göre tespit ettiğim yerler. Gaziantep'in o kadar meselesi içinde bunları az bulacaksınız. Ancak ben önemli olanları tespite çalıştım. Sanırım çok şey ifade etmiştir.

GAZETECİLERLE GEZİYOR VE SESLİ ANLATIM YAPILIYOR

Güneyin incisi Yakındoğu'nun parisi Gaziantep'teyiz..

Gaziantep süratle büyüyor. Ancak 5 yıl içindeki görülen gelişime rağmen gelecek için kaygı verici durumlar var.

Gazi şehir bir yandan büyürken, öte yandan medeni bir kent olma niteliğini yitirmeye başlamıştır.

Belediye hizmetlerini ilglendiren sorunları yerinde tespit etmek için mahalli basın mensuplarına şehri adım adım gezen belediye başkan adayımız Ömer Köylüoğlu'nunu görüyorsunuz. Pınarlar beldesi Alleben deresi için Köylüoğlu "burayı cennet yapacağım" diyor ve ardından ekliyor. "Dünü bugünü bilmeyenler yarını kuramazlar.. "

GECEKONDULAR YIKILMAKLA SORUN ÇÖZÜLMEZ

Köylüoğlu günümüze kadar devam eden gecekondu sorununu da o yıllarda gündeme getirmiş..

İşte o konuşmadan notlar; "Gecekonduları yıkmakla problem halledilmez. Asıl başarı bu çocukları sıcak bir yuva sahibi yapmaktır. Biraz önce sizlerle Gaziantep'i seyrettik. Gaziantep'in genel görüşünü gördük. Karagöz caddesi, kunduracılar çarşısını, belediye binasını, 50 yıl önce yapısıyla seyrettik.

Belediye binamız, itfaiye 50 yıldır değişmeyen tesisler.

TRAFİK KEŞKEMEŞLİĞİ

Trafik keşmekeşliğini de gördük. Gaziantep'in bir türlü düzene girmeyen trafik davası.

Terminallerin trafik davasındaki ağırlığı.. Bütün bunlar çok önemli konular. Asfalt fabrikası var. Gidip görün. Asfalt fabrikası bu memlekete çok lazım ama bir de o semt sakinlerinin asfalt fabrikasından şikayetlerini dinlemeli. Asfalt fabrikası çalıştığı zaman çıkarttığı dumanların sağlık yönünden etrafa ne kadar rahatsızlık verdiğini bilseniz ne kadar önemli konular bunlar.

İŞ YAPAMAYAN BİR BELEDİYE

50 yıldan beri handa daracık bir yerde görev yapmaya çalışılan ancak iş yapmayan bir belediye var. O tesisin içinde bunalmış memurlar, belde sakinlerinin beklediği hizmeti yapamıyorlar. Onlar da haklı. Politikacıda üstelik işlerine karışıyor. Memurları kendi hallerine bıraksalar muhakkaki bu şehrin yapısında onlar daha etkili olacaklar. Bu da ciddi konulardan birisini.

Muhterem seçmen arkadaşlar;

Biraz önce et halini gördük. Çocukluğumuzdan beri o tertemiz et halinin bugünkü durumu gerçekten yürekler acısı. Pislikten, kokudan kara sinekler hatta önüne yığılmış yığın yığın çöp kümelerinden utanıyoruz. Acaba bunun sorumlusu yok mu bu şehirde. Herkes gibi oradaki kasaplar şikayetçi "bıktık, hala kurtulamadık bu sıkıntıdan" diyorlar. Buna bir çare bulacak acaba gelmeyecek mi diye bekliyorlar ?

Sebze hali de öyle. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz kale altı ve belediye önündeki pazarlardan başka bu memleketin çocuklarına hizmet verecek pazarlar yapılmamıştçır. Yeni pazarların kurulamamış olması üzüntü verici.

Muhterem arkadaşlar;

Bunun yanı sıra belediyemizin mesumiyet sorumluluğu içinde olan bir de tuvalet sorunu var. Camilerdeki tuvaletlerin susuzluktan perişanlığını ne halde olduğunu görüyorsunuz. Birde bu şehrin lağım sorunu var. Şehrin büyümesine paralel olarak pislik çok ciddi bir konu. Bu kadar pislik nereye gidiyor ? Belediyemiz bu 300 bin nüfuslu şehrin pisliğini acaba düşünmüş mü ? Herhangibir yere kanalize etmiş mi ? Bunların hepsi yüzyıllar önce aktığı gibi hala sebze bahçelerine akmakta.

Birazda gecekondular üzerinde duralım..

Gecekondular bütün Türkiye'de bir meseledir. Gaziantep süratle büyümekte. Ancak köylülerimiz şehre daha yeni yeni geliyorlar. Asırlardır köyde oturan köylülerimizi belediyemiz bağrına basacağı yerde onlara zorluk çıkardığı bir gerçek. Bu vatandaşlar şehre gelip yerleşirken mesken davalarını bir türlü çözemediler. Ve hepsi gecekondu adı altında gece ev yaparak Antep'e yerleştiler.

Halbuki bu Gaziantep belediyeye düşen çok önemli bir görevdir.

ALLEBEN MİLLİ KÜLTÜR PARKI OLACAK

Allebeni'i herkesin faydalanabileceği milli bir kültür park haline getirmek istiyorum. Bu şehrin bu tip tesise ihtiyacı vardır. Eğer bana imkan verirseniz içinde yüzme havuzu bulunan, çay bahçeleri ve lokantalarla donatılmış bir Alleben kazandıracağım. Bir zamanlar pınarlar beldesi olan Alleben'i çöplük görünümünden kurtarmak en önemli görevlerimizden biri olacaktır.

KALE'Yİ DÜZELTECEĞİM

Kale konusunda da düşündüklerim var.

Kale kendi haline bırakılmış bir taş toprak yığınını aldırıyor. Halbuki resimde gördüğünüz gibi bir kale düşünüyorum.

Kale bölgenin Gaziantep'in en güzel turistlik tesislerinden birisi yapacağım. Bana imkan verin bunu da yaparım. Belki bitiremem, ama benden sonraki arkadaşlar bitirebilirler.

Bu koltuk sahibini bekliyor.

Muhterem kardeşlerim.

Tertemi bir şehir, Aydınlık bir şehir, kontrollü bir gidiş, tertemiz tesisler için reyinizi bana verin.. Size hizmet ederim. Bunu bir parti meselesi yapmayın. Bu cesareti şahsen gösterdim. Huzurunuza çıktım. Bahtirayım….