Birinci satışın 20.04.2022, ikinci satışın 17.05.2022 saat 10.30’da olduğu ilanda muhammen bedel 479.037 TL. İlanda “ Şehitkamil İlçe, Batıkent Mahallesi3306 Ada, 4 Parsel, 72/2282arsa payı, A blok 1.Kat 9 Nolu Mesken nitelikli Bağımsız Bölüm ana taşınmazın yüzölçümü2.282 m2 olup Şehitkamil imar ve şehircilik müdürlüğündeki ilgili imar paftasında görüleceği üzeretaşınmazın 1/1000 ölçekli imar planında olduğu imar planında ayrık nizam konut yapı adasına geldiği belirtilmektedir.Taşınmaz cinsi 6 katlı betonarme karkas bina olduğu tespit edilmiş,kat irtifakındabelirtildiiği gibi hali hazır yerinde 1 normal kattaki 9 bağımsız bölüm nolu güney-batı cepheli mesken olduğu görülmüştür” denildi.https://www.ilan.gov.tr/ilan/883456/emlak/konut/gaziantep-sehitkamilde-net-132-m%C2%B2-3-1-konut-icradan-satiliktir