Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Slow Food ile işbirliği içinde zeytin üretim havzalarını oluşturan Marmara, Kuzey Ege, Orta Ege, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülüyor. Projede Dünya’nın en önemli zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye’de zeytincilik sektöründe sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine ilişkin sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesi amaçlanıyor. 

50 bin civarında turist bekliyoruz 50 bin civarında turist bekliyoruz

REHBER KİTAP HAZIRLANACAK

Proje çalışmaları kapsamında çeşitli analizler ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek, zeytin çeşitleri ve zeytin üreticilerini kapsayan güvenilir bir veritabanı ve bir rehber kitap hazırlanacak. Ayrıca ilgili üretici ve tüketici sivil toplum kuruluşlarının (STK), işletmelerin ve bireylerin konuyla ilgili farkındalık ve bilgisinin artmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek; küçük ve orta ölçekli üreticilere için sürdürülebilir tarım uygulamalarına geçiş, pazara erişim ve geçim kaynaklarının iyileştirilmesi için eğitimler, atölye çalışmaları, webinarlar, deneyim paylaşımları, teknik destek ve üreticiler, STKlar ve devlet kurumları arasında işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik ağ oluşturma çalışmaları yapılacak.  Gaziantep; Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde 6. sırada, toplam ağaç varlığına göre de 9. sırasında yer alan, zeytincilik sektörü için çok önemli bir ilimiz. Burada Nizip Yağlık, Kilis Yağlık,  Halhalı, Eğriburun ve Yağ Çelebi gibi yerel türler yetişiyor. Bununla birlikte zeytin üretimi Gaziantep'te antep fıstığının gerisinde kalıyor.

MARKA OLMASI HEDEFLENİYOR

Anatolivar Projesiyle, bölgeye özgü yerel zeytin çeşitleri ve doğa korunurken aynı zamanda kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin hak ettiği yere gelmesiyle kentin bu sektörde de bir marka haline gelmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk adım olarak genel durumu ortaya koymak ve ihtiyaçları anlamak üzere Gaziantep'te Valilik, Gaziantep Belediyesi, ilgili kamu kurumları, Gaziantep Ticaret Odası, kadın kooperatifleri, zeytin üretici kooperatifleri gibi sivil toplum kuruluşları ve zeytin ve zeytinyağı üreticileriyle görüşmeler yapılarak proje ve etkinlikleri hakkında bilgi aktarılıyor, görüş alışverişleri gerçekleştiriliyor.

Editör: Ebru Kont