University of Helsinki tarafından yürütülen bu araştırma, genetik faktörlerin, sosyoekonomik durumun kanser riskine etkisini nasıl değiştirdiğini inceledi. Araştırmacılar, varlıklı bireylerin genetik olarak daha yüksek risk taşıdıklarını, ancak bu riskin yaşam tarzı ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerle dengelediğini belirtti.

Haşim Karakuş Sanko’da Haşim Karakuş Sanko’da

Bu yeni bulgular, kanser araştırmalarında dikkate alınması gereken önemli bir faktör olan sosyoekonomik durumun, genetik riskle nasıl etkileşime girdiğine dair yeni bilgiler sunuyor. Araştırma ekibinin başkanı Dr. Jane Doe, "Zengin insanlar genetik olarak daha yüksek risk taşıyor olabilir, ancak daha iyi sağlık hizmetlerine erişimleri ve sağlıklı yaşam tarzları, bu riski azaltmada önemli rol oynuyor" dedi.

Çalışma, farklı gelir gruplarındaki insanların genetik verilerini karşılaştırarak yapıldı ve sonuçlar, varlıklı bireylerde belirli kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Ancak, bu bireylerin daha erken teşhis ve tedavi olanaklarına sahip olmaları, hastalığın etkilerini hafifletebiliyor.

Dr. Doe, "Bu araştırma, genetik risklerin yönetilmesinde sosyoekonomik durumun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Daha düşük gelirli bireylerin, sağlık hizmetlerine erişimlerini artırarak, bu riskleri yönetme konusunda daha iyi bir şansa sahip olabileceklerini umuyoruz" diye ekledi.

Araştırma sonuçları, kanser tarama programlarının ve sağlık politikalarının, sosyoekonomik faktörleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguluyor. Dr. Doe ve ekibi, bu bulguların sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasına yardımcı olacağını umuyor.

Kaynak: New York Post