Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ise baklava, beyran ve kebap çeşitlerine yüzde 40 zam onayının birlik tarafından alındığını belirtti. Zam yetkisinin birlikte olduğunu belirten Özcan, “Kanuna göre zam yapma ve tarife çıkartma yetkisi odalar birliği yetkisindedir” dedi.

ZAMMI BİRLİK ONAYLAR

Rekabet Kurulu'ndan Nestle'ye rekor ceza Rekabet Kurulu'ndan Nestle'ye rekor ceza

Valilik yöresel ürünlerimizden baklava, beyran ve kebap çeşitlerine gelen zamlarla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Bazı basın organları ve internet haber sitelerinde valiliğimizde tarife komisyon toplantısı yapıldığı, valimizin de onayı ile bazı ürün fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığına dair haberler yer alması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.  5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları kanununun 62. Maddesinde, fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır, tarifenin sunulmasından sonra 30 gün içinde odaların bağlı bulundukları birlik tarafından onaylanır veya reddedilir.

ZAM, VALİLİĞİN ONAYI İLE YAPILMADI

Onaylanan fiyat tarifesi belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya 7 gün içerisinde bildirilir ve yürürlüğe girer’ denilmektedir. Söz konusu toplantı ilgili odalar arasında 2 Ocak 2024 Salı günü yapılmış ve basına yansıyan karar alınmıştır. Söz konusu zammın valiliğimizin onayı ile yapıldığına dair haber yorumları gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni fiyat tarifelerinin uygulanmasına yönelik böyle bir usul bulunmamaktadır. Süreç, ilgili kanun gereği devam etmektedir.” Denildi.

ÖZCAN BİLGİ VERDİ

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan “Valilik onayıyla bazı ürün fiyatlarına yüzde 40 zam yapıldığına dair söylemler doğruyu yansıtmamaktadır. Gaziantep Valisi Sayın Kemal Çeber başkanlığında valilikte yapılan toplantıda zam kararı alındı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. 5362 sayılı kanuna göre zam yapma ve tarife çıkartma yetkisi odalar birliği yetkisindedir. Valilikte böyle bir toplantı yapılmamıştır. Toplantı odalar birliğinde yapılmış lokantacılar tatlıcılar odamızın tarife talebi görüşülüp karara bağlanmıştır