Buna göre, aday listelerinin verilmesinde siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan adayı listelerini il seçim kurullarına bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, diploma örneği, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi vermeleri zorunlu olacak.

ADAY LİSTELERİ

Aydınlar Mahallesi’nin sorunlarını dinledi Aydınlar Mahallesi’nin sorunlarını dinledi

Ayrıca siyasi partilerin merkez karar ve yönetim kurullarınca karar alınması halinde, tüm adaylar için siyasi parti genel merkezlerinin yetki verdiği kişiler de ilçe ve il seçim kurullarına aday listelerini verebilecek. Bağımsız aday olacaklar da seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeleri ve 7 bin 228 lirayı Mal Sandığı'na yatırdığına dair makbuzla dilekçeye ekleyerek 20 Şubat'a kadar ilgili seçim kuruluna teslim edecek. Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler, herhangi bir seçim çevresinde yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerinden dilediğine katılabilecek, seçim çevresindeki tüm seçimlere katılma zorunluluğu olmayacak. Adaylar hakkında seçilme yeterliliği yönünden yapılan inceleme sonucunda, eksik belgelerin tamamlanması için yapılan bildirim üzerine siyasi partilerce belirlenen süre içinde eksik belgelerin tamamlanmaması halinde o seçim yeri için partiler eksik listeyle seçime katılabilecek.