Rapordan alıntı yapan Başderici,  Statik proje müellifi, Yapım Sorumlusu Müteahhiti, Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) / Fenni Mesul / Şantiye Şefi, Projesiz ve ruhsatsız olarak yapılan teras kat ilavesi ile zemin ve asma katlarda yapılan tadilat ve değişikliklerden sorumlu olan kişi veya kişileri, Belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler asli kusurlu, Belediye Yapı Kontrol Birimini ve Belediyenin İlgili Birimi ise tali kusurludur” dedi. 

Narkogençlik eğitim modülü Narkogençlik eğitim modülü

YERLEŞİM AKSI FARKLI

Av. Aykut Başderici, şunları anlattı: “Dosya kapsamında heyete gönderilen bütün raporlar ve kanıtları dikkate alındığında, taşıyıcı sistem elemanlarının bazılarının inşasında statik projeye göre kesit ve yerleşim aksı farklılıklarının olduğu kanaatine varılmıştır. Dosya kapsamında heyete gönderilen bütün raporlar ve kanıtları dikkate alındığında, binanın taşıyıcı sistem elemanlarının inşasında donatı detaylandırma (entriye sıklaştırması, kanca, gönye vb.) yetersizliklerin olduğu kanaatine varılmıştır. Dosya kapsamındaki heyete gönderilen bütün raporlar dikkate alındığında, binanın inşası tamamlandıktan ve kullanıma başlandıktan sonra zemin, asma ve teras katlarda projesiz ve izinsiz bir şekilde eklentilerin yapıldığı tespit edilmiştir. Heyete gelen bütün raporlar ve kanıtları ortak bir şekilde değerlendirildiğinde, S11 kolonunun bina inşası tamamlandıktan sonra kesildiği değerlendirmesi yapılmıştır. Dosya kapsamında heyete gönderilen bütün raporlar ve kanıtları dikkate alındığında, bodrum katta bulunan S4A ve S5A kolonların inşa edilmediği, bu kolonların yan kısımlarında bulunan S3A ve S4A kolonlarının ise kaydırılarak inşa edildiği ifadeleri yer almaktadır.*