1. HABERLER

  2. KADIN

  3. Yeter artık dediler
Yeter artık dediler

Yeter artık dediler

KADINLAR YAŞAMAK İSTİYOR.

A+A-

CİNAYETLERİ ARTIK SON BULSUN

 Gaziantep'te 58 Sivil toplum kuruluşu yaptığı ortak açıklamada, kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin artık son bulması gerektiğini söyledi. 

Ortak yapılan açıklamada,  "Kadına yönelik şiddet  ve kadın cinayetleri bir kadın sorunu olmayıp toplumsal bir sorundur.   Şiddete başvuran, şiddeti bir yol olarak gören tarafın erkek olmasının nedeni , içinde bulunduğumuz toplum yapısının erkeğe empoze ettiği duygu  ve düşüncelerdir. Kadın cinayetlerinin öznesi ; toplumsal rol modellerini keskin bir şekilde dayatan yapı , maktulü ise kadınlardır. Bu noktadan uzaklaşarak  katledilen kadını  giyimiyle, hareketleriyle veya yaşayış tarzıyla yargılamak , kadına yönelik şiddetle mücadelede failleri  yüceltmekte, yapılan çalışmalara sekte vurmaktadır" denildi. 

Ortak yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:  Emine Bulut. Bir kafede, “ Ölmek İstemiyorum .” feryatlarıyla eski eşi tarafından katledilirken kimse O’ nu görmedi. Çünkü kafede oturan o kadar insan bu cinayeti görmek istemedi , katili engellemeye çalışmadılar. Güldane  Yırtıcı .

Doğum yaptığı gün, boşanma davası devam eden kocası tarafından hastane odasında  öldürme kastıyla bıçakla yaralandı. Feray Şahin.

Üniversite öğrencisi Feray ,tek kurşunla öldürüldü. Dosyası  halen Yargıtay’da, katili serbest. Zeynep Şenpınar. Görüşmek istemediği erkek arkadaşı tarafından kendi hayatı hakkında karar vermek istediği için öldürüldü. Ve daha nice kadınlar , boşanmak , ayrılmak istediği için, görüşmek istemedikleri için  eşleri, eski eşleri,  arkadaşları veya ısrarlı takip failleri tarafından  canice katledildiler.  

. Tüm dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan korona virüs vakası ile birlikte hep beraber olağandışı bir sürece girilmiştir. Alınan karantina önlemleri bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Kadınlar dışarıda virüs, içeride şiddetle mücadele ederken ,  en birincil yaşam hakları arasında kalmıştır. Korona virüs sürecinde 2020 yılı Mart ayında 29 kadın, Nisan ayında 20 kadın ve Mayıs ayında 21 kadın ateşli silahlarla ve kesici aletlerle katledilmiştir Kadına yönelik şiddet  ve kadın cinayetleri bir kadın sorunu olmayıp toplumsal bir sorundur.   Şiddete başvuran, şiddeti bir yol olarak gören tarafın erkek olmasının nedeni , içinde bulunduğumuz toplum yapısının erkeğe empoze ettiği duygu  ve düşüncelerdir. Bu yapı   kadının karşısına şiddet olarak çıkmaktadır. Öncelikle bu bakış açısının değiştirilerek bu noktada erkek çocuğun yetiştirilmesinde  toplum yapısının yeni bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Erkek çocuğun şiddet, güç, itaat, baskı içerikli duyguları yerine,  insanca davranmayı ifade eden duyguları anne babası tarafından çocuğa empoze edilmelidir.

 Kadın cinayetlerinin öznesi ; toplumsal rol modellerini keskin bir şekilde dayatan yapı , maktülü ise kadınlardır. Bu noktadan uzaklaşarak  katledilen kadını  giyimiyle, hareketleriyle veya yaşayış tarzıyla yargılamak , kadına yönelik şiddetle mücadelede failleri  yüceltmekte, yapılan çalışmalara sekte vurmaktadır.

 Tüm bu yaşanan üzücü ve endişe verici  olaylar artmaya devam ederken, cinayetler işlenirken, kadın hakları konusunda yıllarca verilen çabalar sonucu elde edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ile   Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) hakkında aleyhte yayınlar yapılarak ,  kaldırılması yönünde suni bir gündem yaratılmıştır. Yasalar , toplumun korunması , suçların önlenmesi ve caydırıcılık ilkesi gereği suçun işlenmesini engellemek amacıyla  şiddet uygulayan , suç işleyen kişilere uygulanır. Bu suni gündemi yaratanlar  adeta kadına yönelik şiddeti uygulayanların serbest kalmasını, cezasız kalmasını isteyerek,  kadına yönelik şiddetle mücadeleye zarar vermekte, şiddet uygulayan failleri ve  katilleri cesaretlendirmektedir.

  Bunun yerine kadınların yaşam güvencelerinin sağlanması, kanun ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Aksi durum, yasa ve sözleşmeler  gereği devletlerin sorumluluğunu beraberinde getirecektir.

 İç İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Emine Bulut genelgesi olarak bilinen 01/01/2020 tarihli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu Genelgesine göre, “ Kolluk , bir kadının hayati riski varsa , şikayete bağlı olmaksızın kadını korumak zorundadır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri şikayetten sonra süreci takip etmek zorundadır.” Kolluğa Kadına Yönelik şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu tedbirlerin uygulanması ve diğer bir çok konuda  önemli görevler  düşmektedir. Kadınlar için kolluk içerisinde profesyonel bir ekibin çalışacağı, kadın polislerin istihdam edileceği  uzman bir birimin olması zorunlu hale gelmiştir. Bu birimde çalışan polislerin tek görevi şiddet olayları ve bunların çözümü olmalı,  şiddet olayı olmadan önleyici çalışmalar yapmalıdır.

 Medyanın  kitleler üzerindeki yadsınamaz gücü kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemlidir. Bu gücün, şiddetin önlenmesi gerektiğini vurgulayan, şiddetin bir insan hakkı  ihlali olduğunu belirtir şekilde kullanılması gerekir. Medyanın kadın cinayetlerinde kullandığı dil, özendirici olmamalı, sevgi, aşk gibi duygular yüzünden olduğu algısı yaratarak  şiddeti veya cinayetleri meşrulaştırmamalıdır. Bu konuda yapılan ve yapılacak hatalar toplumdaki şiddeti azaltma yerine artırabilmektedir. Yazılı,  görsel  ve dijital medya, şiddetin bireysel bir sorun değil toplumsal bir sorun olduğu yönünde haberler yapmalı, uzman kişilerin ve bu konuda çalışan STK ‘ların sesine kulak vermeli , kadına yönelik şiddetle ilgili eksikliklere ve gelişmelere değinmeli ,verilen  kararların magazinel tarafına değil önemine vurgu yapmalıdır.

 Kadına karşı şiddet ve  kadın cinayetlerinin  önlenmesi  konusunda  öncelikle devletin ve siyasal iktidarların ilgili tüm kurumlarıyla sorumluluk üstlenmesi, ilgili tüm sivil ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapılarak her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi  ve kadına bakış açısının değiştirilmesi yönünde  alınan kararların ivedilikle ve kararlılıkla  uygulamaya konulması gerekmektedir. Kadınlar güven içerisinde olmak, nefes alabilmek istiyor.

Kadınlar yaşamak istiyor!!!!

 İMZA  ATAN ODALAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

GAZİANTEP BAROSU

GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI

GAZİANTEP ECZACI ODASI

GAZİANTEP KİLİS DİŞ HEKİMLERİ ODASI

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP AYAKKABICILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

GAZİANTEP KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

GAZİANTEP KULÜBÜ DERNEĞİ

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP ŞUBESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI  GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI  GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ 

GAZİANTEP-KİLİS VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

GAZİANTEP SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

GAZİANTEP YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ

GAZİANTEP TURİZM DERNEĞİ

GAZİANTEP OKUL AİLE BİRLİKLERİ DERNEĞİ (GOABDER )

GAZİANTEP BAĞIMSIZ DENETÇİLER DERNEĞİ

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI MEZUNLAR DERNEĞİ

TÜRK ANNELER DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP VEREM SAVAŞ DERNEĞİ

ZEUGMA KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ

GAZİANTEP LİONS KULÜBÜ

GAZİANTEP AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ

MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

EMPATİ SOSYAL SORUMLULUK VE EĞİTİM DERNEĞİ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (GALMED)

CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP FOLKLOR KULÜBÜ

DANSART KÜLTÜR SANAT KULÜBÜ

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP ŞAHİNBEY LİONS KULÜBÜ

TOSYÖV DESTEKLEME DERNEĞİ

GAZİANTEP KADIN SAĞLIĞI DERNEĞİ

İPEKYOLU ROTARY KULÜBÜ

GAZİANTEP KÜLTÜR TURİZM DERNEĞİ

TOPLUM EĞİTİMİ DERNEĞİ (TDER)

ODTÜ MEZUNLARI GAZİANTEP DERNEĞİ

GİRİŞİMCİ KADINLARI DESTEKLEME DERNEĞİ

GAZİANTEP GENEL SAĞLIK İŞ İL TEMSİLCİLİĞİ

GAZİANTEP YESEMEK ROTARY KULÜBÜ

TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ

TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP İTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ

EĞİTİM İŞ SENDİKASI GAZİANTEP ŞUBESİ

GAZİANTEP LİSESİ MEZUN VE MENSUPLARI DERNEĞİ

ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ

OKUYUCUYA NOT: Haberin resmi pandemi süresi öncesinde çekilmiş arşiv resmidir. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.