2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredat, kademeli olarak devreye sokulacak. Ders içeriklerinin sadeleştirileceği, ancak ders saatlerinin aynı kalacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni öğretim programı üzerindeki çalışmaların nihai aşamada olduğunu duyurdu. Planlanan müfredat, bu ay kamuoyuna açıklanacak ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1'inci, ortaokul 5'inci ve lise 9'uncu sınıflarla uygulanmaya başlanacak.

Öğrenciler Avrupa gezisine devam ediyor Öğrenciler Avrupa gezisine devam ediyor

Yeni müfredatın ana teması "İyi insan yetiştirmek" olarak belirlendi. Güncellenen program ile ders içerikleri yeniden düzenlenecek ve öğrencilere bilgilerini günlük yaşamda kullanabilme imkanı sağlanacak.

"Bütünleşik Eğitim Modeli" yeni müfredatın temelini oluşturacak ve öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak bir sistem kurulacak. Ayrıca, öğrenciler projeler geliştirme konusunda teşvik edilecek. Gelecek eğitim-öğretim yılı itibarıyla müfredatta seçmeli derslerin sayısı artırılacak.