İdari yargı ilk derece mahkemelerinin kararları başvuru halinde bölge idare mahkemeleri tarafından istinaf incelemesine tabi tutuluyor. İdari yargıda temyiz incelemesini ise Danıştay gerçekleştiriyor. Bu süreçte çeşitli sebeplerle hakkında bozma kararı verilen hükümler ilk derece mahkemelerine geri gönderilirken, uygulamada ilk derece mahkemeleri mevcut dosyalarıyla birlikte sırasına göre dosyaları karara bağlıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bozma kararı verilen dosyaların ilk derece idare ve vergi mahkemeleri tarafından öncelikle ve hızlı görülmesi için düzenleme yapılması planlanırken, yeni düzenleme ile yargılamaların daha fazla uzamaması hedefleniyor. AA