Gaziantep İl Genel Meclis toplantısı dün başkan Menderes Karaduman başkanlığında yapıldı. 2 gündem maddesinin görüşüldüğü ve komisyonlara havale edildiği toplantıda CHP Grubu, meclis başkanlığına Vali Konağı ve Çok Katlı Otoparkın yeri ile ilgili soru önergesi verdi.

CHP Grup Başkan Vekili Mehmet Yalçınkaya soru önergesinde, "Yeni bir pazarlık sözkonusu mu? Ya da karşılıklı anlaşmaya varılan pazarlığı kimin yaptığı belli olmayan şartlar hala geçerli kılınıp zinhar adil olmayan bu trampalar yasal olarak gerçekleştirildi mi?" diye sordu.

CHP RET VERMİŞTİ

İl Genel Meclisinin dünkü oturumunda gündem maddelerine geçilmeden önce söz alan CHP'li Meclis üyesi Mehmet Yalçınkaya, meclis başkanlığına bir soru önergesi verdi. Yalçınkaya soru önergesinde, İl Genel meclisinin 05.04.2013 tarih ve 75 sayılı kararıyla satışına karar verilen ve mahalli idareler genel müdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 15069 sayılı yazısıyla olur alınan daha sonra il genel meclisinin 04.10.2013 tarih ve 152 sayılı kararıyla mülkiyeti kuruma ait Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi Ada 2169, parsel 72-193-242-243'de kayıtlı Vali Konağı ve bitişiğindeki lojmanın Vakıflar Bölge Müdürlügüne ait sosyal ve kültürel amaçlı tesis yapmaya elverişli taşınmazlarla trampa edilmesinin 7 red oyuna karşılık 29 oyla kabul edildiğini belirtti.

KARAR NE AŞAMADA?

Bu karar alınırken mülkiyeti kurum adına kayıtlı taşınmazlara karşılık Vakıflar Bölge Müdürlüğünün nerelerde ve ne kadar taşınmaz vereceğinin belirtilmediğini öne süren Yalçınkaya, "Sadece Sosyal-Külterel amaçlı tesis yapmaya elverişli taşınmazlarla trampa edilmesine diyerek karar alınmıştı. Son alınan karar tarihinden bu yana geçen 3 aylık zamanda söz konusu kararla ilgili hangi aşamalar kat edilmiştir? Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından trampa karşılığında kurumumuza verilecek taşınmazlar belirlenmiş midir? Belirlendi ise asıl amacımız olan okul yapımına uygun taşınmazlar mıdır? Bu pazarlığı kurumumuz adına hangi birim ya da yetkililer yürütmektedir?" dedi.

SATIŞ MI, TRAMPA MI?

Yalçınkaya ayrıca, İl Genel Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 156 sayılı kararıyla mülkiyeti kuruma ait ilimiz Şahinbey ilçesi Düğmeci Mahallesi Ada 577 parsel 135'de kayıtlı çok katlı otopark ve müştemilatındaki 3 adet mağaza vasıflı taşınmazların mülkiyetinin değişik vakıflara ait Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesinde 1 adet 7622 metrekare yüzölçümlü 1 adet 789 metrekera yüzölçümlü ve bir adet de Şahinbey ilçesi Bostancı mahallesinde 345 metrekare yüzölçümlü taşınmazlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü ile trampa edilmesine dair karar metninin, İl Özel İdaresi kanununun 10 F maddesi uyarınca İl genel meclisinde yapılan oylamada 6 red oyuna karşılık 29 kabul oyla kabul edildiğini belirterek şunları sordu:"Bu konu daha önce gündeme alındığında trampa dışında ayrıca kurumumuza vakıflar bölge müdürlüğünce 4.017.553,90 TL de nakit ödeme yapılacağı belirtiliyordu. Ancak karar metninde bu nakit ödemeden bahsedilmiyor neden? Her iki konu ile ilgili alınan bakanlık olurunda satışına deniliyor ama Mecliste trampa edilmesine karar alındı. Satışın aynı zamanda trampa anlamına da geldiği hususu ile ilgili yetkililere yazılı olarak sorulup teyit ettirildi mi? Çok katlı otopark ve müştemilatındaki dükkanlara karşılık vakıflara 3 adet okul yapımına yetersiz arsalar ile takas edilmesi ne aşamada? Yeni bir pazarlık söz konusu mu? Ya da karşılıklı anlaşmaya varılan pazarlığı kimin yaptığı belli olmayan şartlar hala geçerli kılınıp zinhar adil olmayan bu trampa yasal olarak gerçekleştirildi mi?"

İl Genel Meclis toplantısında, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 1642 sayılı yazı ile bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı koordinatörlüğünde yer seçimi yapılan ve 805 hektar alanı kaplayan 5. Kısım OSB alanı 2. Tevsii kısmı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Tadilatının 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10. maddesinin © fıkrasına istinaden oyanlanmasına ilişkin, Valilik makamından havaleli imar ve inşaat dairesi başkanlığının 24.12.2013 tarihli teklif yazısı ve eklerinin görüşülerek karara bağlanması maddesi imar komisyonuna havale edildi.

Meral KINACILAR