Deprem riski  olanlar hariç yeni yapı alımı ve yapımının 3 yıl durdurulacağı tasarruf paketinde, toplu taşıma olan alanlara personel servisi kullanılmayacak. Demirbaş alımların 3 yıl durdurulacak, kamu kurumlarının ajanda, plaket ve takvim gibi hediyelerin yasaklanacağı, araç satın alınmaları ve kiralanması yapmayacak. Bunun yanı sıra mal hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırı ödeneklerinde ise yüzde 15 kesinti yapılacak. Zorunlu haller dışında yeni projelerin kabul edilmeyeceği tasarruf ve verimlilik paketiyle ilgili bilgi veren Bakan Şimşek, “Tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacak” dedi. 

Kurbanlıkta arz sorunu yok Kurbanlıkta arz sorunu yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Kamunun tasarruf yapması ve verimliliği artırması daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, makro tasarruf oranımızın artmasına ve daha az cari açığa yol açacaktır” dedi. Yılmaz devamla şunları söyledi: “Kamuda tasarruf programı ile sadece zorunlu olmayan harcamaları azaltmakla kalmıyor, kamu tüketim ve harcamalarında verimliliği esas alıyoruz.  Bu paket deprem harcamalarından en küçük bir fedakarlık yapmadan kamu dengelerini sağlıklı bir şekilde sürdürme politikamızı yansıtıyor. Yeni paket bir yandan deprem bağlantılı çalışmalara güç verirken, diğer yandan halkımızın temel sorun olarak gördüğü enflasyon konusunda yürüttüğümüz kararlı mücadeleye katkı sunmaktadır. Enflasyon ile mücadelede para politikasının yanında maliye politikaları ve yapısal reformlar önem taşıyor” dedi. 

ŞİMŞEK: EN ÖNEMLİ SORUN ENFLASYON

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

HAYAT PAHALILIĞI GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARDIK

Şimşek’in konuşmalarından satır başları: “En önemli gündemimiz hayat pahalılığını gündemimizden çıkarmak.  Maliye politikasında atacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.  Bu açıkladığımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. Kamuda verimliliği artıracak tasarrufu amaçlıyoruz. İzleme, denetleme ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.  Merkezi idareler, mahalli idareler, KİT'ler, döner sermayeler, fonlar... Bütün kamu bu paketin kapsamında.  Harcama tedbirlerinin üç temel ekseni var. Kamuda tasarruf, bütçe harcamalarında disiplin, kamu yatırımlarında verimlilik”

TAŞITLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

“Kamu tasarruf alanlarında 8 öncelikli alan var. Bunlar; Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, enerji ve atık yönetimi, diğer cari harcamalar, harcamalar.  Yeni araç satın almayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını izne tabi tutuyoruz. Kanunla izin verilenler hariç yabancı araç menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz.  İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçları tasfiye edeceğiz. Kamuda personel servisi hizmetini sonlandırmayı hedefliyoruz.

KAMU BİNALARI

“Deprem riski hariç yeni bina alımını durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımını ve yapımını süresiz olarak kaldırıyoruz. Savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız.  Lojman kiralarını ve sosyal tesis bedellerini gözden geçireceğiz.

KAMU İSTİHDAMI

“3 yıl boyunca sadece emekli olanlar kadar istihdam sağlayacağız.  Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilecek. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getireceğiz. Tavan sınırı aşan kısım bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

DİĞER İDARİ DEĞİŞİKLİKLER

“Hizmet içi eğitimler otellerde değil kamu tesislerinde yapılacak. Yurtdışı geçici görevler sınırlandırılacak.  Kamu idarelerinde mükerrer yapılanmaların önlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bakanlıkların yurt dışı teşkilatları ihtiyaçlar çerçevesinde gözden geçirilecek.  Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faliyetler düzenlenemeyecek.  Kamu kurumlarının takvim, plaket, ajanda, eşantiyon türü hediyeler vermesini yasaklıyoruz. Temsil ve tanıtma ödeneklerinde 2024 yılında yüzde 25 kesinti yapılacak. Zorunlu haller hariç, mobilya, ofis donanımı gibi demirbaş alımını üç yıl süre ile durduruyoruz.

ENERJİ TASARRUFU

“Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılması sağlanacak.  Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılacak. Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirilecek. 

YATIRIMLARDA KESİNTİYE GİDİLİYOR

“Bütçede mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10; yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gideceğiz.  Proje bazlı önceliklendirmeye gidilecek. Bunlar; "fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri", "deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri", "Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrasında planlanan projeler" ile OSB liman-demiryolu bağlantı projeleri olacak. Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje almayacağız.

DENETİM YAPILACAK, UYMAYANA CEZA VAR

“HMB ise süreci izleyip takip edecek. Burada tabi ki tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idarelerimiz uymak zorundadır. Tasarruf genelgesine aykırılık tespit edilirse idari yaptırım ve para cezası uygulanabilecek. Kamu maliyesi alanında paylaştığımız ilk paketimizdir. Tedbirlerin bir kısmı kanun gerektiriyor. İdari düzenleme olacak.”