Leylek, “GAGİKAD olarak ; “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı yeni eğitim müfredatının , cumhuriyetimizi ve laik degerlerimizi gözeterek, Türkiye'nin daha adil, eşitlikçi bir topluma doğru ilerlemesine katkı sağlayacak düzenlemeler içermesini beklemekteyiz” dedi. 

GAGİKAD olarak eğitim içeriğinin yeni neslin gelişiminde ve güçlenmesindeki değerini, aynı zamanda çalışan anneler olarak evlatlarımız üzerinde ne ifade ettiğinin farkındayız olduklarını anlatan Leylek, “Yeni eğitim müfredatının toplumun tüm kesimlerinin iştiraki ve  büyük bir komisyon oluşturarak uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmasını arzu ederiz. Mevcut şekliyle askıya sunulan yeni müfredatın, toplumsal ortak akıl ile hazırlanması ülkemizin birliği için de önem arz etmektedir . Tüm bunların dışında askı süresinin 1 hafta olarak çok kısıtlı tutulmasını doğru bulmuyoruz. Evlatlarımızın geleceğini ilgilendiren bu müfredatın, oldu bitiye getirilerek yürürlüğe girecek olmasını kabul edemeyiz”

Vekillerimiz ses getiriyor Vekillerimiz ses getiriyor

FIRSAT EŞİTLİĞİ ÖNEMLİ

GAGİKAD Başkanı Dr. Beril Özlem Leylek,taleplerini şu şekilde sıraladı: “ Eğitimde fırsat eşitliğini ilke alarak savunan GAGİKAD, müfredatta yer alan derslerin eğitim saatleri ve yeni müfredata göre hazırlanacak eğitim araç, kitap görsellerin de dahil olmak üzere  Laik ve cumhuriyetçi temellerin mutlak  korunmasını  öncelik olarak ifade etmeliyiz.  Dünyayı takip edebilmek ve ileri bilimi yakalamak adına  Fen, Matematik, Türkçe, Kimya , Biyoloji, Fizik, Bilgisayar , Bilişim , Sosyal, Tarih , Coğrafya gibi ana derslerin  ders saatlerinin ağırlıkta olduğu , sanat ve spor dersler ile desteklenerek yeni neslimize şekil verilmesi talebimizdir. Ülkemizi emanet edeceğimiz genç nesiller dünya gerçeklerinden uzak bir havuzda gözlerinin kapatılmasını , bilimden yetersiz  yetiştirilmelerini elbette ki tasvip edemeyiz”

KIZ ÇOCUKLARI ÖNEMLİ 

“Şüphesizdir ki yeni eğitim modelinin , kadınların iş hayatına daha kolay girebilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilmesi için kız çocuklarına ve genç kızlara yönelik fırsat eşitliğini sağlaması tarafımızdan şart olarak görülmektedir. Çocuklarımızın özgürlükçü düşünce yapısını korumak adına dünya standartlarının dışında ki derslerin dayatılması , henüz pedagojik olarak algılamalarına uygun olmayan kavramların küçük beyinlere enjekte edilme gayretini ise hayretle karşılıyoruz . Muhakkak ki Türk toplum örf adet ahlak anlayışının yeni nesillere şeffaf ve doğru şekilde aktarılması en çok bizlerin isteğidir”

ALTYAPI ÇOK ÖNEMLİ 

“Bunlardan hariç olarak  eğitimde yapılacak her türlü değişiklik, sadece müfredatla yeterli sayılamaz. Okullardaki fiziki altyapının oluşturulması, spor müzik sanat alanlarında, fen laboratuvarı ve kütüphane içerecek tüm okulların standardının sağlanması en büyük temennimizdir. Sağlıklı bireyler yetiştirmek için temiz, sağlıklı ve ekonomik yemek fırsatı  ve öğretmenlerimizin yaşadığı ekonomik zorlukların giderilerek, mutlu eğitimcilerin evlatlarımızı eğitmesi sağlanabilmelidir. Mevcut haliyle askı süresinde olan müfredat bizzat yavrularımızı ilgilendirmektedir ,  onaylamamız beklenemez “