Bilirkişi olarak olarak atanan Harita ve Kadastro Mühendisi Ali Serdar Karabaş, Şehir ve Bölge Plancısı Mahmut Serhat Yenice, Çevre Mühendisi Yakup Cuci, Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Adnan Çeçen, Jeoloji Mühendisi Evrim Sarıgül incelemesini başladı. Mimarlar Odası Başkanı Aslı Öcal ve Aykut Kocalar TMMOB temsilen katıldığı incelemede, dosya bilirkişilerin raporunu bekleyecek. İNCELEME YAPILDIBilirkişi heyeti sabah saatlerinde alanda inceleme yaptı. Taşınmazı birlikte gezip, yerinde gören ekip, uyuşmazlık konusu nazım ve uygulama imar planı değişliklerini gerektiren zorunlu nedenlerin bulunup bulunmadığına baktı. Dava konusu alanın niteliği ve konumu ile yörenin nüfus, çevre, ulaşım, trafik, yapı, hizmet ve sosyal donatı alanı dengesi gibi ilişkiler göz önüne alındı. Bunun yanı sıra plan değişikliğinin üst ölçekli plana uygun olup olmadığını, bu haliyle plan bütünlüğünü bozup bozmadığı, planlamanın şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olup olmadığı hususlarının tespiti göz önüne alındı. 60 GÜN İÇİNDE BİLGİ VERİLECEKBilirkişi dava konusu alanla ilgili rapor hazırlamak için 60 gün içinde 2. İdare mahkemesine verilmek üzere süre istedi. LEYLA ÖZEKŞİ POLAT