Elektrik Mühendisleri Odası Şube Başkan Yardımcısı İslim Arıkan, topraklama konusunun önemle ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi. Son yıllarda yaygınlaşan Doğalgaz kullanımının topraklamanın önemini bir kat daha arttığını belirten Arıkan, "Uygun olmayan Topraklama tesisatı Doğalgaz patlama ve yangınlarına yol açabilecektir" dedi.

ARIKAN, özellikle apartman yöneticilerine çağrıda bulunarak "Kendilerinin, çocuklarının ve apartman sakinlerinin can güvenliği için mutlaka Binanın topraklamasının olup olmadığı kontrol ettirilmeli, yoksa derhal tesis ettirilmeli, varsa uygun olup olmadığının yetkili Elektrik Mühendisine ölçümü yaptırılmalıdır. Ve bu ölçümler her yıl yeniden yapılmalıdır" dedi.

ELEKTRİK ÇARPMASI SONUCU ÖLÜM

"Gerek evlerde gerekse işyerlerimizde Elektrik Çarpılması sonucu oluşan can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için Piyasada Kaçak Akım Rölesi diye bilinen koruyucu cihazların kullanımının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır" diyen Arıkan, "Zaten bu Röle kullanımı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın mevzuatında yer almaktadır. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik 300 mA’lik kaçak akım rölesinin kullanılması, tali dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik 30 mA’lik kaçak akım rölesinin konulması mecburidir. Ümid ederiz Enerji Dağıtım Şirketleri bunun kontrolünü her Abonelik için yaparak uygun olmayanların Enerjisini bloke eder. Bu cihazların maliyeti de çok fazla değildir. Piyasada Evlerin panolarında kullanılacak 30 mA’lık Röleler yaklaşık 45 – 50 TL, Binanın Ana Panolar için 300 mA’lik Röleler yaklaşık 65 TL civarındadır" şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ