Ekolojik Okuryazar Belediye Başkanları Aranıyor

TEMA, yerel yönetimlerin Anayasa ile garanti altına alınan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı” konusunda çok önemli bir rol oynadığına inandığını açıkladı. Tema Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Sait Köse, Dünya nüfusunun büyük kısmını barındıran şehirlerin günümüzde içtiğimiz sudan, soluduğumuz havaya kadar olan temel ihtiyaçlarımız ve yaşam kalitemiz üzerinde kilit bir rol oynadığına dikkat çekti.

"TEMA Vakfı olarak, yerel yönetimlerin Anayasamız ile garanti altına alınan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı” konusunda çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz" diyen Köse, "Yerel yönetimlerin imzasına açılan, sürdürülebilir kentler ve kasabalara yönelik Aalborg Şart ı’nı Türkiye’de, toplam 2912 belediyeden sadece 9’unun imzalaması ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, “tüm insanların sağlıklı, yerleşik, güzel ve özendirici bir çevrede yaşama hakkını” esas alan Avrupa Kentsel Şartı’nı ise Türkiye’den henüz imzalayan yerel yönetimin bulunmaması bu konudaki duyarlılığın henüz yeterince gelişmediğini göstermektedir" dedi.

10 TEMEL İSTEK

2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı olacak adaylara, TEMA Vakfı olarak, en temel hakkımız olan sağlıklı bir çevrede yaşamak için bazı taleplerimizi iletmek istiyoruz: Tarım arazilerinin korunması, Doğal ve kültürel kimliklerin korunması, Yeşil alanların korunması, Atık yönetimi ve çevrenin korunması, İklim değişikliğine uyum sağlanması, Sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi , Kentsel altyapının geliştirilmesi, Şehirlerin sağlıklı gelişmesi, Paydaşların karar süreçlerine aktif katılımının sağlanması ve Ekolojik okuryazar belediyelerin oluşturulması.