Döngüsel ekonominin teşvik edilmesi ve tüketicilerin korunması için azaltma, yeniden kullanma ve tamir gibi döngüsel ekonominin temel prensiplerini destekleyerek, kaynakların daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını hedefleyen proje, 30 farklı ülkeden araştırma ekiplerini bir araya getiriyor.Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinden de araştırmacıların olduğu proje, 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir tüketimin katkısına yönelik sınır ötesi iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Moldova merkezli olan proje, Cost Action Programı kapsamında finanse ediliyor.

ÖNEMLİ YOL OYNUYOR

Konteyner kentte 23 Nisan coşkusu Konteyner kentte 23 Nisan coşkusu

ECO4ALL Projesi’nin döngüsel ekonominin teşvik edilmesi ve tüketicilerin korunmasıyla ilgili olarak küresel çapta önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Sakıcı, “Proje ile sürdürülebilir tüketimin anlaşılmasını, kaynakların korunmasını, atık önleme ve üreticilerin tasarım ve pazarlama aşamalarındaki sorumluluğunu teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” dedi. Proje kapsamında ilk toplantının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiğini belirten Dr. Sakıcı,  “İlk çalışma grubu olarak yeşil geçişte tüketicileri güçlendirmek ve veri toplama süreci çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Araştırmacılar için uluslararası iş birliklerini teşvik eden bu tür ağlara kabul edilmek büyük bir mutluluk.” diye konuştu.