İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Osmanlıda terör konusuna ayna tutan ve 89 sayfalık tahkikat raporu ışığında Sultan II. Abdülhamide düzenlenen en önemli suikastın perde arkasını anlatan bir kitap yayınladı. Prof. Dr. Haluk Selvi tarafından hazırlanan Sultana Suikast isimli kitap, 21 Temmuz 1905 Cuma günü Yıldız Camii önünde gerçekleştirilen ve 23 kişinin ölmesine, 58 kişinin de yaralanmasına sebep olan bombalı suikastı belgelerle okuyucuların dikkatine sunuyor.Sultana Suikast adlı kitap, 3 bölümden oluşuyor. İlk bölümde, Prof. Dr. Haluk Selvinin kaleme aldığı yazıda Osmanlı Devletinde Ermenilerin durumu, Sultan II. Abdülhamid döneminin şartları, Ermeni terörü ve Sultan II. Abdülhamide yapılan suikastın anlatımı yer alıyor. Kitabın 2inci bölümünde ise, suikasta dair ek raporla birlikte 89 sayfa hazırlanmış olan tahkikat raporunun günümüz Türkçesine sadeleştirilmiş şekli bulunuyor. Böylece raporun açık bir şekilde okur tarafından anlaşılması sağlanmış. Rapor, 1905 yılında bir suikastın nasıl incelendiğini, sanıkların nasıl sorgulandığını ve en küçük ipuçlarının nasıl takip edildiğini, İstanbulda atlı araba sürücülerinin teşkilatlarını ve hayatını, uluslararası örgütlerin bir padişah suikastını nasıl planladıklarını, Avrupa Devletlerinin bu olaya müdahil olma isteklerini ortaya koyuyor. Kitabın son bölümü olan 3üncü bölümde ise, raporun orijinal baskısı ve birebir çevirisi bulunuyor. Son bölümde ayrıca raporun ekinde bulunan, görsellere de yer veriliyor.

Prof. Dr. Haluk Selvinin kitapta yaptığı değerlendirmeye göre Sultan II. Abdülhamide düzenlenen suikastlar içinde en önemlisi ve amacına en çok yaklaşanı, 21 Temmuz 1905 Cuma günü Yıldız Camii önünde gerçekleştirilen suikasttı.