1. YAZARLAR

  2. Erol Çember

  3. Son Gün 31 Aralık
Erol Çember

Erol Çember

Yeminli Mali Müşavir/Partner
Yazarın Tüm Yazıları >

Son Gün 31 Aralık

A+A-

Bir ülkenin kalkınmasında sanayinin ne kadar önemli olduğunu artık bilmeyen kalmadı. Ekonomik açıdan güçlü olmak için sanayi açısından da güçlü olmak gerek. Ekonomik açıdan güçlü ülkeler arasına girmenin anahtarı ise sanayiden geçmektedir. Çünkü sanayi demek üretim demektir.

İlk sanayi devrimi, su ve buhar gücünü kullanarak mekanik üretim sistemleri ile ortaya çıktı. İkinci sanayi devrimi ile elektrik gücünün yardımıyla seri üretime geçildi. Üçüncü sanayi devriminde ise dijital devrim, elektroniklerin kullanımı ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle üretim daha da otomatikleştirildi.

Sanayinin gelişmiş olduğu ülkelere bakıldığında genellikle dünya çapında otorite olarak kabul gören, refah seviyesi yüksek ülkeler olduğu gözlenmektedir. Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte sanayi endüstrisi de yükselişe geçmiştir. Yeni nesil akıllı fabrikalar ile birlikte üretim hızı artarken, maliyetler de düşmüştür. Bu verimli otomasyon sistemleri ile birlikte sanayinin önemi ve değeri her geçen gün artmaktadır.​

Sanayi devrimlerini ıskalamış bir ülke olarak, Endüstri 4.0 aşamasını yakalayarak, bir önemli fırsatı daha kaçırmadan çağdaş dünyada konumlanmak istiyorsak; yazılım dili, işletim sistemleri, rekabet edebilir ürün keşifleri, tasarım yeteneğini geliştirebilir ve sürdürebilir politika, hedef ve stratejiler belirlenmelidir.

Sanayinin gelişimini sağlamaya yönelik yatırım teşviklerinin yanı sıra dönem dönem vergisel teşviklerde uygulamaya konulmaktadır. Bunlardan bir tanesi de sadece imalat sanayiinde kullanılacak makine alımlarına getirilen KDV istisnasıdır.

7103 sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici bir madde ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makine ve teçhizatın, Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükelleflerine sadece imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe girerek, 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisna tutulmuştur.

İstisnadan Yararlanacak Alıcılar;

İstisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefleri yararlanabiliyorlar.

İstisna Kapsamına Giren Teslimler;

İstisna, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makine ve teçhizatın, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, sadece imalat sanayiinde kullanmak üzere 31/12/2019 tarihine kadar tesliminde uygulanır.

İstisna “yeni” makine ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makine ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makine ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

İstisnanın Uygulaması;

İstisna kapsamında makine ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makine ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makine ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makine ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makine ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilir.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makine ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

Makine ve Teçhizatın Üç Yıl İçinde Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanımı veya Elden Çıkarılması;

İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.   

İstisnadan yararlanarak makine alımı yapmayı planlayanlar için son gün 31 Aralık 2019. Bir ülkenin kalkınmasında en büyük etken sanayisinin gelişmişliğidir. Bu nedenle vergisel teşviklerin ve istisnaların arttırılması, sanayinin gelişimi açısından zorunluluk arz etmektedir.

Gelişmişlik şüphesiz sürdürülebilir ekonomik büyümeyi de içinde barındıran bir durumu ifade etmektedir. Sürdürülebilir bir büyüme, ancak ülkenin üretim kapasitesindeki artış ile bu da ekonomideki sabit sermaye yatırımlarının artması ile mümkündür.

Endüstri 4.0 veya diğer bir deyişle 4'üncü Sanayi Devrimini kaçırmamak adına önümüzdeki süreci çok iyi kullanmamız gerekmektedir. Elbette birçok alanda atılması gereken adımlar mevcut. Bunların başında da sanayiyi harekete geçirecek, sermayeyi üretime yönlendirmeyi sağlayacak teşvikleri uygulamaya koymak ve sanayinin üzerindeki vergisel yükleri azaltıcı tedbirler alarak, dünya ile rekabette önünü açacak adımlar atmak olacaktır.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.