Parlakçı, “Gaziantep’te açıklanan idarecilik sınavında  sınav puanı en yüksek üyemiz mülakatta elenmiştir” dedi.

Çocuklar nitelikli eğitimle buluşacak Çocuklar nitelikli eğitimle buluşacak

EĞİTİM EMEKÇİLERİ MAĞDUR EDİLDİ

Parlakçı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme, müdür ve müdür yardımcılığı sözlü mülakat sınavlarının sonuçlandığını belirtti. Parlakçı, “Çeşitli illerden sendikamıza ulaşan bilgilere göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi, yazılı sınavdan yüksek puan alan çok sayıda eğitim emekçisine mülakatta düşük puan verilerek elenmiştir. Aralarında sendikamız üyelerinin de bulunduğu eğitim emekçileri tamamen torpil ve kayırmacılık anlamına gelen mülakat uygulaması nedeniyle bir kez daha mağdur edilmişlerdir” diye konuştu.

EĞİTİM SİSTEMİNİN GETİRİLDİĞİ NOKTA ORTADA

Mülakat uygulamasıyla nesnel ve objektif bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını dile getiren Parlakçı şunları söyledi:” Yönetici adaylarının değerlendirilmesinde objektif ölçütlerin kullanılması yerine mülakat uygulamasının tercih edilmesi torpile dayalı kayırmacılığı güçlendirmektedir. Eğitimde yönetici seçiminde liyakat ilkesinin uygulanması eğitim kurumların başarısının temelini oluşturur. Liyakate dayalı seçimler, eğitim kurumlarının etkinliğini artıracak, öğrenci başarısını destekleyecektir. Yıllardır eğitim yöneticilerinin büyük bölümünün mülakat üzerinden iktidara yakın sendikaların üyeleri arasından seçilmesinin eğitim kurumları ve öğrenci başarısı açısından eğitim sistemini getirdiği nokta ortadadır.”

SINAV PUANI YÜKSEK OLANLAR MÜLAKATTA ELENDİ

Mülakat sınavında başarılı olarak ilan edilen aday sayısının sendikalara göre dağılımının açıklanmasını isteyen Parlakçı, “ O zaman bugüne kadar olduğu gibi, yine sendikal ve siyasal kayırmacılığın belirleyici olduğu açıkça görülecektir. Gaziantep’te yeni açıklanan idarecilik sınavında  üyelerimizin de aralarında olduğu birçok eğitim emekçisi arkadaşımız mülakatta elenmiştir. Sınav puanı en yüksek üyemiz mülakatta elenmiştir. Gerek hukuki anlamda gerekse alanlarda eğitim emekçisi arkadaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz” dedi. Meral KINACILAR ERBEKTE

Editör: Ebru Kont