Polise pastalı sürpriz Polise pastalı sürpriz

Şahin mesajında, “Çevre ve iklim dostu yaklaşımımızla bu ortak gezegeni geleceğe taşımanın, koruyarak kullanmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayarak havayı, suyu, toprağı, insanı korumanın öneminden bahsetti.  Şahin, atıkların kontrolsüz olarak çevreye bırakılması ve doğal kaynakların hızlıca tüketilmesi başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu hassasiyetle belirtti. 

Oluşan atıkların hiçbir ayrıma tutulmadan düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin çok kıymetli malzemelerin toprak altına gömülmesine ve yüksek maliyetlerle yapılan depolama alanlarının hızla dolmasına sebep verdiğini aktaran Başkan Şahin, “Bugün Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonumuz bir dünya markası haline geldi. Biz de bu vizyonla hareket eden bir belediye olarak hizmetlerimizi üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile yönetmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu mahalle, bu şehir, bu ülke, bu dünya da ortak evimiz. Bunun bilinci ile hareket etmek bir görev olmak dışında insani bir sorumluluk. Yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi, doğamızı en güzel şekilde korurken, iklim değişikliğiyle mücadelemizi de kararlılıkla devam ettireceğiz. Buradan yola çıkarak imza attığımız birçok projemiz var. Her biri birçok ilimize de örnek olmuş bu projelerle yarınlarımıza daha güvenle bakmanın yanında, yakın zamanda yaşadığımız doğal afetler gibi birçok afetin de sonuçlarına karşı dirençli hale geleceğiz.”