Mevcut Başkan Aykut Kocalar yeni dönemde başkanlık görevini bırakacağını fakat odanın ilerici ve çağdaş bir yönetim anlayışı ile çalışmalarına devam edeceğini belirtti. 

MMO yeni başkan adayı Hamit Öztürkmen ise, “önümüzdeki dönemde de demokratikleşmenin ve sanayileşmenin ülkenin genel sorunlarından ayrılmayacağı düşüncesiyle, ülkemizin diğer sorunlarını da çalışmalarımız kapsamına alarak, gündeme getirmeye ve kamuoyunu duyarlı hale getirmeye devam edeceğiz Kentimiz ile ilgili her türlü sorun ve problem ile ilgili kamuoyu yaratmaya ve çözüm yolları üretmeye çalışacağız. Meslek ve meslektaş menfaatine olan çalışmalar ile mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmaya, sanayiye yönelik mesleki ve teknik hizmetler ile mesleki sorumluluklarını yerine getirme konusunda adım atacağız” dedi. 

Öztürkmen’in listesi

Meğer o bina kaçakmış Meğer o bina kaçakmış

Hamit Öztürkmen, Kemal Keskin, Çetin Külah, Eyüp Zengin, Hasan Ali Şahin,  Mehmet Demir,  İbrahim Yıldızhan