Şeb-i Arus, Türkçede "Düğün Gecesi" anlamına gelir. Farsça "şeb" (gece) ve Arapça "arus" (gelin) kelimelerinden oluşur.Mevlânâ, 6 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etmiştir. Mevlevilikte Şeb-i Arus, Mevlânâ'nın vefatının yıl dönümüdür ve her yıl 6 Aralık'ta kutlanır.Şeb-i Arus törenleri, Mevlevilikte önemli bir yere sahiptir. Bu törenlerde, Mevlânâ'nın hayatı ve eserleri anlatılır, Mevlevi sema törenleri yapılır.Şeb-i Arus törenleri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde de kutlanır.Şeb-i Arus törenlerinde, Mevlânâ'nın hayatı ve eserleri anlatılır. Mevlânâ'nın eserlerinden şiirler okunur, onun fikirleri ve öğretileri hakkında konuşmalar yapılır.Şeb-i Arus törenlerinin en önemli parçası, Mevlevi sema törenleridir. Sema törenleri, Mevleviliğin en önemli ritüellerinden biridir. Sema törenlerinde, Mevlevi dervişleri, Mevlânâ'nın öğretilerini temsil eden bir dans yaparlar.Şeb-i Arus törenleri, Mevleviliğin sevgi, hoşgörü ve barış mesajlarını yaymak için önemli bir fırsattır. Bu törenler, Mevlânâ'nın öğretilerini günümüze taşımaya ve onun ruhunu yaşatmaya yardımcı olur.Şeb-i Arus törenleri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde de kutlanır. Bu törenler, Mevleviliğin yayılmasında önemli bir rol oynar.