Başkan Adnan Ünverdi, “Maalesef ilk göçle birlikte yatırımcı, meslek sahibi, nitelikli olarak değerlendirebileceğimiz kişiler büyük oranda Türkiye’den başka ülkelere göç etmişlerdir. Kaçak giriş yapmış, kayıt dışı çalışan ve güvenlik konusunda problem teşkil eden Suriyelilerin deport edilmesi bu konuda en önemli başlıktır. ” dedi. 

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Dikkat çeken konuları masaya yatıran mecliste başkan Ünverdi önemli mesajlar verdi. En fazla Suriyeli’nin Gaziantep’te olduğunu belirten Ünverdi, “Gaziantep’te yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeliler konusuna ilişkin tartışmaların büyüyerek devam ettiğini belirterek, “İç savaş nedeniyle ülkemiz Suriye’den sığınma talebinde bulanan insanlara kucak açmıştır. 2011 yılından bu yana nüfusuna göre en fazla Suriyeli göçü alan şehir Gaziantep olmuştur. Resmi rakamlara göre şehrimizde 450 bin Suriyeli yaşamaktadır. Maalesef ilk göçle birlikte yatırımcı, meslek sahibi, nitelikli olarak değerlendirebileceğimiz kişiler büyük oranda Türkiye’den başka ülkelere göç etmişlerdir. Gelinen noktada her ne kadar üretime dahil edilmeleri, entegrasyonun sağlanması için önemli politika ve projeler yürütülmüş olsa da tersine göçün istenilen düzeyde olmaması bir dizi sorunları da beraberinde getirmiştir’’ ifadelerini kullandı.

KONUT ARTIŞLARI ALDI BAŞINI GİTTİ

Kent genelinde yaşanan sorunlara işaret eden Ünverdi, “Konut ve işyerlerindeki fahiş fiyat artışları, nüfus yoğunluğu, buna bağlı olarak altyapı ve üstyapı hizmetlerinde yaşanan zorluklar, sağlık, eğitim ve sosyal anlamda güçlükler yaşanması ve bununla birlikte işletmeleri doğrudan etkileyen kayıt dışı işletme ve kayıt dışı istihdam sebebiyle haksız rekabet ve kamu tarafında da kayıplar söz konusudur. Ayakkabı sektörü başta olmak üzere, merdiven altı üretim ve kalitesiz üretim nedeniyle şehrimiz ürünlerindeki algı olumsuz etkilemektedir” dedi.

Tam 8 yıl oldu Tam 8 yıl oldu

SÜRECİ DOĞRU YÖNETMELİYİZ

“İstesek de istemesek de şehrimizde yaşayan Suriyeli gerçeğini göz ardı etmemiz mümkün değildir” diyen Ünverdi, “Bu sebeple dikkatli olmak, bugüne kadar çekmiş olduğumuz zorlukları, kurmuş olduğumuz bağları aleyhimize çevrilmesine sebep olmayacak şekilde bu süreci doğru yönetmek zorundayız” şeklinde konuştu.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR DEPORT EDİLMELİ

Kayıt dışı çalışma ve güvenlik konusuna dikkati çeken Ünverdi, şunları dile getirdi:  “Kaçak giriş yapmış, kayıt dışı çalışan ve güvenlik konusunda problem teşkil eden Suriyelilerin deport edilmesi en önemli konu başlığı olmalıdır. Bu doğrultuda Suriyeli çalışanlar ve işletmeler kayıt altına alınmalı ve haksız rekabetin önüne geçilmelidir. Bu insanlar üretime katılmalı, ülkemize ve yaşadıkları şehirlere değer katmalıdır. Eğitim yönü, sağlık hizmetleri ve buna bağlı olarak sosyokültürel ve ekonomik gelişimin sürdürülebilirliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Bu süreçte sınır dışında oluşturulan güvenli bölgelere dönüşün teşvik edilmesi için sosyal yardımlar bu bölgelere yerleşenlere verilmelidir.’’ 

YENİ VERGİ YASASI SARRAF TERAZİSİ GİBİ OLMALI

Yeni vergi yasası taslağına ilişkin çalışmalar hakkında da konuşan Adnan Ünverdi, şunları aktardı: “Ekonomimizi düzlüğe çıkarmak ve güçlü hale getirmek için hakkaniyet çerçevesinde, belirtildiği gibi adil bir vergi sistemi hepimizin beklentisidir. Doğrudan vergiler konusunda sanayici, esnaf ve toplumun tüm kesimleri sarraf terazisi misali bir hesaplama ile vergilendirme planına alınmalıdır. Sanayici tarafıyla bakıldığında, istihdamın devamı, yan sektörler ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği, ihracatta rekabetçi olabilmek adına vergi yasasında bu unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.  Vergi adaletini sağlayalım ama bunu yaparken risk alan, üreten, uluslararası pazarda üstlendiği rolle ülkemize katma değer kazandıran, her koşulda istihdam sağlayan üreticilerimizi yormayalım, ihracatta rekabet güçlerini kırmadan bu süreci birlikte yürütelim. Vergi yükü belli bir ölçeğin üzerinde gerçekleşir ve üreticiyi zorlayacak şekilde olursa bu ürün fiyatlarına da yansıyacaktır. Bu da en büyük mücadeleyi verdiğimiz bir dönemde enflasyonu tetikleyecektir.’’ 
 

Editör: Ebru Kont