Pandemiyle birlikte iş yükünün ciddi miktarda arttığını belirten Tarla, “Sorunlar saymakla bitmiyor. Sağlık çalışanları tükeniyor. Gaziantep’te son 1 yılda 150’ye yakın doktorun kamu hastanelerinden istifa ederek özel hastanelerde çalışmaya başladı. Şimdi de 5 dakika sınırlaması getiriliyor. . Bu kadar kısa sürede hastaların fizik muayene, tanı ve tedavinin aksaması kaçınılmaz” dedi. Kamu hastanelerinde, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki (MHRS) randevu aralığının 5 dakikaya düşürülmesi hekimlerin tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tarla, “Salgın nedeniyle konan istifa yasağının kaldırılmasıyla kamu hastanelerinde çalışan pek çok hekim ya istifa etti ya da emekli olmayı tercih etti. Bazıları özel sektöre geçerken, genç olanlar mesleklerini yurt dışında sürdürmenin yolunu arıyor. Hekim sayısındaki azalma ve başka bazı faktörlerin etkisiyle hastaların randevu almakta zorlanması, şikayetlerin artması üzerine Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevularındaki aralığın da 5 dakikaya indirilmesi gündeme geldi” dedi. HASTANELERDE SORUN VARTarla, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden çeşitli branşlardan randevu almakta zorlanan vatandaşlar, büyük bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar, bazı hastanelerde ve bölümlerde aylar sonrasına bile randevu almakta zorluk çekiyor. Sağlık Bakanlığı ise vatandaşların hastanelerde yaşadığı sıkıntıya çözüm olarak randevu aralıklarını 5 dakikaya düşürdü. Ancak bakanlığın söz konusu çözümü, sağlık sendikalarından ve odaları, hekim ve sağlık çalışanlarının tepkisine yol açtı” dedi. BAKANLIĞA YAZI GÖNDERİLDİ Türkiye Tabipler Birliği (TTB)’nin hastaya ayrılan 5 dakikalık muayene süresine sert bir tepki göstererek Sağlık Bakanlığı'na bir yazı gönderdiğini belirten Tarla, “5 dakikalık sürenin muayene ve tıbbi uygulamada hatalara yol açarak hekim ve hasta arasında sorunlara neden olacaK. Yıllardır sağlıkta “dönüşüm programı” adı altında yürütülen politikaların, hastaneleri ticarethaneye ve hastaları da müşteriye dönüştürüldü. Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde niteliği değil niceliği önceleyen politikalarında ısrara devam etmektedir. Bu anlayışla yönetilen sağlık sistemi toplumun nitelikli sağlık hizmeti alma hakkını ve hekimlik değerlerini yok saymaktadır.” diye konuştu. NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ YOK SAYILIYORBirçok ülkede bir hastaya ayrılması gereken muayene süresinin en az 20 dakika olarak kabul edildiği belirten Tarla, “Ülkemizde birçok hastanede bu süre 5 dakikaya düşürülerek hekimlere günlük yaklaşık 100 hasta randevusu dayatılmaktadır. Bu randevular, hekimin isteği ve bilgisi dışında MHRS sistemi üzerinden açılmakta, hekimin hastasına yeterli zaman ayırmasına, halkın nitelikli sağlık hizmeti almasına engel olmaktadır. Hekimlere performans baskısıyla daha çok muayene ve işlem dayatması yapılarak mesleki özerkliğimize müdahale, halkın sağlığı tehdit edilmekte, sağlıkta şiddete zemin hazırlanmaktadır. “Hastalıkların tanısını koyabilmek için ilk ve en önemli adım ayrıntılı bir öykü almaktır. Dayatılan 5 dakikada ne kişinin yakınmasını anlayabilmek ne de yeterli muayenesini yapabilmek mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı ve hastane idarecileri unutmamalıdır ki malpraktis bireysel değil sistemsel bir sorundur ve bu dayatma ile hastaların sağlığına yansıyacak olumsuzlukların sorumluluğu kendilerindedir. Bu uygulama daha çok istifa, daha çok hekim göçü, daha çok hastalık, daha çok sağlıksızlık, daha çok sağlıkta şiddet getirir. Halk sağlığını ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden bu uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir.” HALİL ŞARKLI