Gaziantep-Kilis Tabip Odası, hekimlerin acil durumlarda mesleklerini yapmasını engelleyen, güvencesiz ve taşeron çalışma biçimini meşrulaştırdığını öne sürdükleri Sağlık Torba Yasası’nı protesto etti.
Şehitkamil Aile Sağlığı Merkezi önünde toplanan Gaziantep-Kilis Tabip Odası üyeleri, TBMM’de kabul edilen Sağlık Torba Yasası’nı protesto etti. Gaziantep-Kilis Tabip Odası adına konu ile ilgili açıklama yapan Şaban Alagöz, “Sağlık Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde yayınlamayı düşündüğü ‘Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmelik Değişikliği’ ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının ücretlerini düşüreceği, yeni ek görev ve sorumluluklar getireceği, kazanılmış hakları geriye götüreceği anlaşılmaktadır. Yönetmelik değişikliğinin bu biçimiyle yayınlanması halinde aile hekimleri üretimden gelen gücünü en etkin bir biçimde kullanmakta tereddüt etmeyecektir” dedi.
“Aile Sağlık Merkezlerinde çalışan pratisyen hekimlere uzmanlık eğitimi dayatılmaktadır” diyen Alagöz, “Bu nedenle aile hekimleri söz konusu bu eğitimi alamazsa ileriki aşamalarda mesleklerini yapamaması, işsiz kalmaları söz konusu olabilecektir. Aile hekimleri bunu kabul etmeyecektir” açıklamasında bulundu.