Türkiye'de devletin yayın organı olan Resmi Gazete'nin kökeni, Sultan 2. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde, 11 Kasım 1831'den itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan "Takvim-i Veka-i" gazetesine kadar uzanıyor.

Resmi Gazete, Cumhuriyet döneminde İstiklal Savaşı'nı yürütmek üzere Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7 Ekim 1920'de kuruldu.

Bu tarih Resmi Gazete'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilirken ilk sayı 4 ay sonra 7 Şubat 1921'de "Ceride-i Resmiye" adıyla yayımlandı.

Gazetenin ismi 10 Eylül 1923 tarihli 22'nci sayısında "Resmi Ceride", 17 Aralık 1927 tarihli 763'üncü sayısında ise "T.C. Resmi Gazete" olarak değiştirildi.

"Gayr-ı Resmi Kısım"a 1923'te yayınlanan 6 sayısında yer verildi

İlk sayıdan 16'ncı sayıya kadar haftada bir, 16, 17 ve 18'inci sayıları iki haftada bir yayımlanan Resmi Gazete'nin 19, 20 ve 21'inci sayıları ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlandı.

Resmi Gazete'nin 21'inci sayısı ile 22'nci sayısı arasına ise o dönem yaşanan savaş nedeniyle iki yılı aşkın bir süre girdi.

Sağlık sistemini yok sayan kararname Sağlık sistemini yok sayan kararname

Bu süreçte kabul edilen 134 ve 338 numaralı kanunlar gazetede yayımlanmadan yürürlüğe konuldu.

Resmi Gazete'nin 1923'ün Eylül ayında yayımlanan 6 sayısında "Gayr-ı Resmi Kısım"a yer verildi. Bu kısımda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve diğer bazı devlet adamlarının dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlandı.

Çeşitli dönemlerde haftada 3 gün, haftada 1 veya ayda 1 olarak yayımlanan Resmi Gazete, 7 Haziran 1925 tarihli 110'uncu sayısından itibaren ise ayda ortalama 20 kere yayımlandı.

Türk alfabesiyle basılmaya başlandı

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un 1 Kasım 1928'de yürürlüğe girmesiyle 1054'üncü sayısından itibaren Türk alfabesiyle basılmaya başlanan Resmi Gazete, 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde her gün düzenli yayımlanmaya başladı.

Ardından 1970'te yapılan düzenlemeyle pazar günleri de çıkarılan ve en son 2009'daki yasal değişiklikle hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanması mümkün hale gelen Resmi Gazete, zorunlu ve acil durumlarda da "Mükerrer" şerhiyle aynı gün içinde birden fazla yayımlanabiliyor.

Dijital dünyaya adımını 2000'de attı

Resmi Gazete'nin yıllar içinde yapılan düzenlemelerle içeriğine ilişkin detaylar da netleştirildi.

Günümüzde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler, uluslararası anlaşmalar gibi yasal olarak yürürlüğe giren tüm düzenlemelerin yer aldığı Resmi Gazete, "Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar" bölümlerinden oluşuyor.

Resmi Gazete'nin 27 Haziran 2000'den itibaren çıkan metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanıyor. Tüm Resmi Gazete sayılarına, ilk sayının yayımlandığı tarihten itibaren internet üzerinden erişilebiliyor.

Uzun yıllar Başbakanlık tarafından çıkarılan Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile internet ortamında da Cumhurbaşkanlığınca yayımlanıyor.