Özel hastaneler süreli olarak, yurt dışından doktor çalıştırabilecek.

Sağlık Bakanlığı özel hastanelerin kuruluşu ve işleyişiyle ilgili bir çok konuda yeni düzenlemeye gitti. Mesleğini yurt dışında yürüten ve Türkiye'de hekimlik yapma yetkisine sahip olanlar, kadro dışı geçici olarak bir yılda en fazla 3 ay özel hastanede çalıştırılabilecek. Düzenlemeye göre hekimlerin en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilmesine yönelik hüküm kaldırıldı. Bu hekimler, 1219 sayılı kanunun 12. maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde kadro dışı geçici çalışabilecek. Hekim, kadrolu çalıştığı yerden ayrılırsa 3 ay daha kadro dışı geçici çalışmaya devam edebilecek. Bu süre daha önce 60 günle sınırlıydı.

Yaş haddinden işe başlama yaşının 60'a düşürüldüğü düzenlemeye göre ayrıca 31 Aralık 2013 tarihinden önce emekliye ayrılan ve bu tarih itibariyle muayenehane hariç hiçbir özel sağlık kuruluşundan çalışmayan hekimlere 6 ay içerisinde başvurmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme izni verildi. Ayrıca 15 Şubat 2008 tarihinden itibaren özel hastanede sigortalı çalıştığını belgeleyen ve 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle muayene hariç hiçbir özel sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmayan hekimlere de 6 ay içerisinde başvuruda bulunmaları kaydıyla kadro dışı geçici çalışabilme imkanı tanındı.

Özel hastane yapılacak alanlar

Özel hastane yapılmasına izin verilecek alanlarla ilgili belediyeden "olur" yazısı alınması yeterli olacak. Daha önce bununla ilgili her tür ve ölçekteki planlarda özel sağlık alanı kullanım kararı verilmiş olması şartı aranıyordu. Projede bulunma şartı kaldırılan otopark için özel hastanenin belediyeden aldığı belge yeterli olacak. Özel hastane bunun için otopark ihtiyacının yeterli olduğuna dair belediye tarafından düzenlenen belgeyi sunacak. Yapılan değişiklikle ayrıca özel hastane bünyesinde biyokimya ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarı kurulması zorunlu hale geldi ve hizmet alımı kaldırıldı.