1. YAZARLAR

  2. Tayfun Eser

  3. Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Tayfun Eser

Tayfun Eser

Yazarın Tüm Yazıları >

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

A+A-

Eğitim insanın yaşımı boyunca devam eder. Aileden başlayan eğitimin ilk süreci temel eğitimle birlikte mesleki eğitime kadar devam eder. Bunun yanında sosyal normların da öğrenildiği bir süreç içerisinde davranış gelişimi devam eder. 

Temelleri sağlam atılmış bir binanın nasıl depremlere karşı dayanıklılığı güçlüyse, eğitimde de temeli sağlam atılmış bir insanın hayat boyunca karşılaşacağı türlü mücadele, sorgulama ve problem çözme becerileri bir o kadar güçlüdür.

Temel eğitimin en önemli basamağını aile oluştursa dahi okul öncesi eğitimin hayati bir öneme sahip olduğunun gerçeği unutulmamalıdır.

Okul öncesi eğitim çocuklar için oldukça önemli bir eğitimdir. Okul öncesinde alınan eğitimde çocukların zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimi olumlu yönde gelişir. 

Okul öncesi eğitimiyle birlikte çocuklar diğer akranlarıyla birlikte, paylaşma, sorumluluk alma, birlikte hareket etme, kurallara uyma gibi toplumsal ve bireysel kazanımlar oluşturur. Bu kazanımlar bireysel davranışlarında olumlu kontrol edebilme mekanizmasını geliştirir. İleriki yaşlarda olumlu davranışların temeli atıldığı için sosyal ilişkilerinde ve iletişim becerilerinde özgüvene sahip bir birey ortaya çıkar.

Temel eğitim berecileri dediğimiz, matematiksel işlemlerin ilk uygulandığı yerdir okul öncesi eğitim. Toplama ve çıkarma gibi eksik, fazla kavramları okul öncesi eğitim sayesinde işlenen beyin işlem fonksiyonlarıyla temel matematik becerisi kazanılmış olunur. Bu sayede formal eğitimde daha hızlı mantıksal işlemleri yapabilme becerisine sahip olan çocuk, sayısal alanlarda öğrenme hızını kat ve kat arttırmış olur.

Bunun yanında okuma yazma sürecinin başlangıcı yine okul öncesi eğitim sayesinde gerçekleşir. Harfleri tanıma, kalem tutma beceriler kazanmış olan çocuk ilkokul çağında okuma ve yazma berecilerini geliştirecek hazır bir ortam yakalamış olur. Türkçeyi düzgün kullanabilen, kelimeleri yerinde ve doğru bir şekilde seçebilen çocuklar okul öncesi eğitim almış olduklarından dolayı kendilerini ifade edebilme becerilerini de geliştirmiş olur.

Müzik, resim gibi sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği okul öncesi eğitimde aynı zamanda çocukların ilgi ve yetenek alanları da ortaya çıkmış olur ve keşfedilen bu alanlarda mesleki yönlendirmeyle daha isabetli meslek tercihi seçilmiş olur.

Okul öncesi eğitimi almamış çocuklar ailelerinden ayrılma korkusu yaşama durumları daha belirgin olduğu için okul fobisi, öğrenme güçlüğü, okul ortamına uyum sağlama gibi zorluklarla karşılaşma ihtimalleri güçlüdür.

Keşfetme, araştırma, sorgulama ve neden sonuç ilişkisi kurma becerisi yine okul öncesi dönemle birlikte gelişim sağlar. Dolayısıyla problem çözme becerisine sahip, sistematik düşünebilen insanlar okul öncesi eğitim sayesinde kendi kimliklerini kazanırlar.

Tüm bu sebeplerden dolayı ailelerin mutlak suretle çocuklarının eğitimlerini okul öncesinden başlatmaları oldukça önemlidir. Esenlikler dilerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar