Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si dikkate alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütüleceği yönündeki açıklaması ile öğretmen atamalarında sözlü sınav etkisinin sadece yüzde 50 olacağı yeni bir sisteme geçilecek.

Bu konudaki ilk uygulama, yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasında hayata geçirilecek. 20 bin öğretmen atamasına ilişkin ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Tasarruf uygulamalarında yeni adım Tasarruf uygulamalarında yeni adım

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarında objektif kriterlere dayanarak sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamalara benzer bir dizi önlemi hayata geçirecek.

e-Devlet'te tanımlı kodlarla sözlü sınavlar yapılacak

Öncelikle KPSS skoruna göre, atama yapılacak branşlardaki öğretmenin 3 katı kadar aday, kendilerine tanımlanan mülakat merkezlerine davet edilecek.

Bu kapsamda, sözlü sınav öncesinde, hem öğretmen adayları hem de sözlü sınav komisyon üyeleri birbirleri hakkında bilgi sahibi olamayacak.

Bu tedbirin hayata geçirilmesi için e-Devlet üzerinden her adaya bir kod verilecek ve sınav giriş belgelerinde de adayın fotoğrafının yanında sadece bu kod olacak. Sözlü sınav süreçlerinin tamamı, rakamlardan oluşacak bu kod üzerinden gerçekleştirilecek.

Böylece komisyon üyeleri, adayın kimlik bilgilerine erişemeyecek ve puanlamalar da adaya tanımlanan kod üzerinden verilecek.

Öğretmen adayının hangi komisyonda sözlü sınava gireceğine dair de bir bilgisi olamayacak. Aday, hangi komisyonda sözlü sınava tabi tutulacağını ancak sınav merkezine geldiğinde öğrenebilecek. Sözlü sınav komisyonundaki listelerde adayların isimleri değil, e-Devlet'ten verilen kodlar yer alacak.