SAĞLIK SORUNLARI BAŞ GÖSTERİYOR

Meriç, “Tüm bunların sonucu olarak strese bağlı sağlık sorunları baş göstermektedir. Mali müşavirlerimizin iş yükünün azaltılması ve gereksiz angaryanın ortadan kaldırılması büyük önem taşıyor. 81 ilimizde bulunan serbest muhasebeci mali müşavir odası temsilcileri birçok defa seslerini duyurmaya çalıştılar ancak sonuç alamadılar. Başta veri toplama yöntemleri, beyan ve bildirim içeriklerinin sadeleştirilmesi, verilerin tek elden alınması olmak üzere, mali müşavirlerimizin sıkıntılarını giderecek adımların süratle atılması gerekmektedir.” dedi.

İŞTE SORULAR

Melih Meriç konuya ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e şu soruları yöneltti: Mali Müşavirlerin iş yükünü hafifletmek için bakanlığız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır? Var ise içeriği nedir? Beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemleri altyapılarının modernizasyonuna yönelik yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise ne zaman hayata geçecektir? Aynı verilere dayalı olarak istenilen tekrarlı beyan ve bildirim uygulamalarına son vermeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda yürüttüğünüz bir veri bankası projesi var mıdır? Kurumlar vergisi beyannameleri ile defter beratlarının yükleme sürelerinin ve geçici vergi beyan süresini uzatmayı düşünüyor musunuz? Deprem bölgesinde devam eden mücbir sebep halinin deprem bölgesinde yaşanan olağanüstü koşullar dikkate alınarak yıl sonuna kadar uzatılması ve bölgedeki mükellefler için enflasyon düzeltmesinin vergi etkisi olmaksızın uygulanması taleplerine yönelik yaptığınız bir çalışma var mıdır?

Terso Kemal ilgi  odağı Terso Kemal ilgi  odağı