KÖPRÜ

Dışarda yaamır yaey, cama tin tin vururken çayımı alıg geliym sandalyeye gurulup dışarı daleym. Gözüme Anteb Galası ilişiy.

Bir gaç yüz yıl evveline gedereg, guş bahışı galanıng oradan şehre dooru bi tur bagdıgdan sovna yüzünguylu hayalen uçarag bahırcılar çarşısındahı ting ting seslerine gulag gabarddım.

Adım adım yeriyereg az ireldeki öteberi düvenelerine, marangoza baharag geşdim. Burnuma bin bir çeşid bidgi gohusu doldu ve en serd çekilmiş gayfe gohusunu da içime çekereg tarihi bir nefes aldım.

Oradaydı ahali… Arvadlar evlerine baharad filan alıy, bi meyancı tasları birbirine vuraragdan geçiy “ağom miyan içeeeen, Hasaaan Hüseeen efendimizin ruhu şaad ola..” işdigce yüree sovuduy meyan, bin bir derde hadda gansere bile deva oldoo söyleniy şindi. Neyse orası bi garnaval yeri kimi meaşalla.

Kürgcü hanı, bahırcılar hanı, milled hanı ve ötee hanlarda bundan fargsız. Dünyanıng her yerinden insan gelmiş, ipegyolu üzerindegi Ayıntab’a, Yahudisi, Ermenisi, Hristiyanı, Hindusu, Arebi aynı çarşının, aynı yolun, aynı mahallenin uşağı ve heç bi sıhıntı yog. Antebli gomşularıynan gardaş kimi geçiniy adeta bir barış şehrinin admosferini soluyk.

Aynı çarşıda ticared yaparag egmeemizi dünyeynen pölüşüyg. Egmeeni pölüşen adamdan ne zaral gelir aem.

Çayımı bir yudum deha çekib eyceni içerleniym.

Anteb bi Körpü kimi medeniyedleri birbirine baalamış yorum deym. Herkeşnen gardaş kimi geçinmiş surfasını pölüşmüş deym. Körpü deyinci ağlıma geldi. Bu torpaglar hep bu görevi gördü çog şükür. Heb insanlar arası, medeniyedler arası, dinler arası körpü oldu.

Nası mı?

Gel Zeugmaya gedeg, Zeugma şehri Fıradın eteende gurulmuş bi şeer. Türgce annamı ney biliymin: Körpü demeg.

Orhan Uslu’nun araşdırmalarına göre Hitit ve Mısır arasındaki Kadeş Barış annaşması bu torpaglarda imzalanmış ve Tarihin ilg yazılı annaşmasıdır.

Şindi de ülkemizin çeşidli illerinden gelenlere gucag açmış isdihdam sağley hadda bırag ülkemizi gomşu ülkelerden gelen sığınmacılara bile bu Halil İbrahim surfasını açmış pölüşüy.

Biz Antebli olarag heç bi şekilde insannıgdan fire vermedig, herkeşin düşüncesine, inancına, diline saygı duydug, medeniyetler arası körpü görevi gördüg, insannığa açılan el oldug. Gurban oldoom Allah da görüy bizleri buyüzden; ticared denilinci agla Anteb geliy, Halil İbrahim surfası, yimeg denilinci agla Antep geliy, Hasdaneleriynen, Hanlarıynan, Tarihi yapılarıynan, Üniversiteleriynen heb agla Antep geliy. Şimdi Tiyadrov denilince de agla Anteb geliy çünkü biz köklerine sahib çıhan bi melmekedin uşaayıg. Biz Çeled Uşaglarık

Senden gurul duyuyg Anteb.

Çünkü sen İnsannığa bi körpüsün.