Dijital çağda KOBİ’lerin veriye dayalı yaşadığı sorunlar gittikçe artıyor. Öyle ki KOBİ’lerin %75’i bir felaket anında ne yapacağını bilemiyor. Yaşadıkları kesinti sürelerinin KOBİ’lere maliyetinin de saat başına 10 ile 50 bin dolar arası olduğuna dikkat çeken Teletek Süreç Yöneticisi Selçuk Murat Güner, felaketlere karşı KOBİ’lerin veri güvenliğini bulut bilişim hizmetleri ile sağlayabileceğini aktarıyor.Dijital dünyaya entegrasyon sürecini en sancılı yaşayan gruplardan biri de KOBİ’ler. Yapılan araştırmalar, KOBİ’lerin siber saldırılardan insan/sistem hatalarına uzanan kötü senaryolar karşısında yeterli koruma düzeyinde olmadığını gösteriyor. Veri kaybına yol açabilecek bir kötü senaryoda KOBİ’lerin en az 3 aylık bir süre boyunca verilerine erişmek için mücadele ettiği, büyük bir çoğunluğunun ise felaketler karşısında hiçbir önlem almamış olduğu araştırmalarda raporlanıyor. Teletek’in bulut tabanlı hizmetlerinin felaketlere karşı veri kurtarmayı da hizmet kapsamı içinde tuttuğunu belirten Teletek Süreç Yöneticisi S.Murat Güner’e göre, KOBİ’lerin bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmaları için 3 temel neden bulunuyor.1. Altyapılar bulut bilişimle daha fazla esnekliğe sahip oluyor. Bulut bilişime geçişin KOBİ’lere sağladığı en büyük avantajlarından biri altyapı kullanımında artan esneklik. Bulut bilişim, artan bant genişliği talepleri için zaten etkili bir çözüm. Buna ek olarak altyapının sanallaştırılmış uzak sunucularda çalıştırılması, ihtiyaç anında bulut kapasitesini büyütmeyi ya da küçültmeyi de kolaylaştırıyor. Bu esneklik düzeyi, bulut bilişimi kullanan işletmelerin genel operasyonel verimliliklerini artırarak rakiplerine göre gerçek bir avantaj sağlayabiliyor.2. Felaket kurtarma ve veri güvenliği bulut bilişimle tümleşik olarak KOBİ’lere sunuluyor. ABD’de küçük işletme sahiplerinin %52’si, bir felaketten kurtulmak adına en az üç ay mücadele ediyor. Tüm bunları gölgede bırakan basit bir gerçek ise küçük işletmelerin yüzde 40'ının felaket sonrası ticari hayatlarının sona ermesi. Burada felaket senaryolarına karşı önlemlere hız verilmesi gerektiğine dikkat çeken Güner, Teletek’in bulut tabanlı felaket kurtarma ve iş yeri dışı yedekleme çözümü ile şirketlerin, Teletek Bulut Platformu’ndaki depolama alanlarına tam olarak tümleşik, hızlı ve güvenli bir yedekleme sağlayabildiğini belirtiyor. Buna ek olarak Güner, çalışan sistemlerini bulutta barındıran şirketlerin, tümleşik altyapı sayesinde iş sürekliliği ve felaketten kurtarma senaryolarını kolaylıkla kurgulayarak çok hızlı bir şekilde devreye alabildiklerini de aktarıyor. 3. Kullandıkça öde sistemi KOBİ’leri yüksek maliyetten kurtarıyor. KOBİ’ler, belirli kapasitelere sabit bedeller ödememek için verilerinin güvenliğini riske atabiliyor. Buna karşın her an bu kapasitenin tamamını da kullanamıyor. Teletek Bulut Platformu, “kullandıkça öde” servis satış modeli sayesinde yatırım, elektrik, periyodik bakım, altyapı operasyonu gibi sabit bedelleri ortadan kaldırıyor. Bu yolla finansal esneklik sağlayarak KOBİ’lerin IT altyapı giderlerini “hizmet gideri” kapsamına alıyor ve bu giderleri finansal güçlerine eklemelerini kolaylaştırıyor.