*Bu kadar sanayisi gelişmiş bir şehrin çocuk yaşta gelinlerde bölgede ilk sıralarda olması düşündürücü

*Cemaat ve tarikatlar bölgede güçlü. Bunlar kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini özendiriyor. 

Sosyolog Prof. Dr. Özkan Yıldız, Gaziantep'te çok sıkıntılı gelişmeler yaşandığını ve bunların endişe verici olduğunu söyledi. Prof. Yıldız, eğitim sıralamasında alt sıralarda yer alan şehrin, bunun tam aksine çocuk gelinler sıralamasında ise üst sıralardaki yerini koruduğunu belirterek, " Gaziantep 5 bin 224 kişi ile çocuk gelinler sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Bu kentin en önemli toplumsal sorunlarından bir tanesidir. Çünkü yıllardır çocuk gelin sıralamasında üst sıraları işgal ediyor. Buna yoğun göçü, eğitim sistemini, ekonomik nedenlerin yanı sıra bölgede tarikat ve cemaatlerin güçlü olmasının büyük etken olduğunu söyleyebilirim” dedi.

CEMAAT VE TARİKATLAR BÖLGEDE GÜÇLÜ

Bir şehirdeki gelişmişliğin sadece ekonomik verilerle ölçülemeyeceğini dile getiren Özkan Yıldız, bunun en güzel örneğini Gaziantep’te gördüklerini ifade etti. Yıldız” Gelişmişlik, sosyal, kültürel ve toplumsal faktörlerle de ölçülür. Bu kadar sanayisi gelişmiş bir şehrin çocuk yaşta gelinlerde bölgede ilk sıralarda olması düşündürücü. Gaziantep bir kere aldığı göçü eritemedi. Bunun yanı sıra  4 +4 +4 eğitim sistemine geçilmesi başka önemli bir neden. Cemaat ve tarikatlar bölgede hala güçlü. Tarikat ve cemaatler kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesini özendiriyor. Bunu da dini emir ve buyruklara dayandırıyorlar. Tarikat ve cemaatler ailelerin karar verme süreçlerinde etkili oluyor, bunun güçlü etkilerini görüyoruz” diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLENECEK

 Düşük ekonomik geliri olan ailelerin kız çocukları için uzun vadeli eğitim yatırımı düşünmediklerini söyleyen Yıldız, “Ekonomik gelir düzeyi düşük olan kalabalık aileler bir an önce kız çocuklarını evlendirerek bir boğazın eksilmesini istiyor ve erken yaşta evliliği meşrulaştırıyor. Okuldan erken yaşta alınan kız çocukları mevsimlik tarım işçiliğinin yanında evde kardeşlerine bakma, büyütme sorumluluğu da alıyor. Bu da kız çocuklarının okullaşamamasını tetikliyor. Ve kız çocukları kısa sürede evlendirmeye yönlendiriliyor. Son istatistikler kız çocuklarının hem okullaşması, hem meslek edinememesi, hem de sosyalleşmesinin gerilerde olduğunu gösteriyor.  Bu da önümüzdeki dönemde kadın istihdamının arzu edilen düzeye gelmemesine, nitelikli işlerde yer almamasına neden olacaktır” şeklinde konuştu.

SUÇ İŞLENİYOR

İslahiye'de alt ve üst yapı sorunu sürüyor İslahiye'de alt ve üst yapı sorunu sürüyor

Hala bu devirde erken yaşta evliliklerin olmasının, hukuki ve yasal yaptırımların eksik olduğunu da gözler önüne serdiğini dile getiren Yıldız şöyle konuştu: ”Erken yaşta evliliklerde suç işleniyor.  Kız çocuklarının erken evlendirilmesi toplumun sosyal ve kültürel yapısını da olumsuz etkiliyor. Baktığımız zaman gerileme olduğunu görüyoruz. Sanayi şehri Gaziantep’te erken yaşta evliliklerin önüne geçilememesi büyük sorun.. Gelişmişlik sadece ekonomide değil sosyal, kültürel toplumsal faktörlerle de ölçülür. Bu alanda gerileme var, en azından ilerleme olmadığını görüyoruz. Kamu yöneticileri, milli eğitim, çalışma sosyal güvenlik bakanlığı ve ilgili kurumların şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekiyor.” Meral KINACILAR ERBEKTE