Esnafa finansman destek kredisi müjdesi Esnafa finansman destek kredisi müjdesi

Yabancıya mülk satışı durdurulmalıdır. Konut ve arsa, genel yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı, belediyelerin imar yetkileri yeniden düzenlenmeli” dedi.

Kur Koruma Politikasından Vazgeçilmeli

Yüksek kiralarla ilgili tespit ve önerilerini paylaşan Tayyar, “Yüksek kiraların birincil sebebi, kur koruma politikasıdır. Enflasyon yükselirken kurun baskılanıp faizin düşürülmesi, Türkiye’de yatırım aracı olarak görülen konuta talebi patlattı. Artan girdi maliyetleri sosu oldu. Yabancıya mülk satışı ve yüzde 25 sınırlamasını da buna ekleyelim. Kur koruma politikasından vazgeçilmesi ve enflasyonla mücadele programının daha gerçekçi zemine oturtulması, konut/kira sorununun çözümü açısından önemli adımdır” dedi.

Belediyelerin İmar Yetkileri Yeniden Düzenlenmeli

Kiralardaki yüzde 25 sınırlamasının gerçeklikten kopuk olduğunu da dile getiren Tayyar, “Hemen bundan vazgeçilmelidir. Yabancıya mülk satışı durdurulmalıdır. Konut ve arsa, genel yatırım aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun yolu, krediye erişimi zorlaştırmaktan değil imar mevzuatıyla sürekli oynanarak oluşturulan konut/arsaya dayalı rant politikasının tasfiyesinden geçer. Çevre Bakanlığı ve belediyelerin imar yetkilerini yeniden düzenleyen kapsamlı reform yapılmalı, Anayasal güvenceye kavuşturulmalı, keyfiliğin önüne geçilmelidir” diye konuştu.