İklim değişikliliğinin önüne geçmek, ekonominin çevre ile uyumlu büyümesini sağlamak için AB, Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı stratejisini hayata geçirdiğini işaret eden Arıkan, “Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ana hedefi, sera gazı emisyonlarını, karbondioksit emisyonlarını azaltmaktır.   Ülkemizin AB ile iş birliğinde ve ticaretinde,  belirlenen sektörler bazında, Yeşil Mütabakat'a hazırlık çalışmaları kapsamında,  yenilenebilir enerji dönüşümü, enerji verimliliği, atık azaltımı gibi hedefler ve çalışmalar başladı. Bir taraftan çalışmalar devam ederken, diğer taraftan Ülkeler arasında karbon ticareti de gündemde yerini aldı” diye konuşu 

Yeşil dönüşümde büyük adım Yeşil dönüşümde büyük adım

GERÇEK ÖNLEMLER ALINMALI

Elektrik Mühendisleri Oda Başkanı İslim Arıkan şunları söyledi: “Karbon ticareti, üretimdeki emisyonu devam eden bir firmanın, sera gazı emisyonlarını azaltmış gibi göstererek, bir başka firmaya (genellikle yenilenebilir enerji üretimi yapan firma) ödeme yapmasıdır. 

Karbon ticareti, emisyon azaltma sorumluluklarından ücreti karşılığında aklanmaktır ve yanıltıcıdır. Emisyonu yüksek olan bir firma, karbon ticareti yaparak, üretiminde var olan karbon miktarını  gerçekten düşürmekte midir? Bu ticaret sonucunda, dünyaya salınan karbon miktarı azalmakta mıdır? Karbon ticareti durdurulsa atmosfere salınan karbon miktarı artacak mıdır? Esas olan; iklim değişikliği ve küresel ısınmaya sebep olan sera gazı emisyonlarını gerçek önlemler alarak azaltmaktır.”

Editör: Ebru Kont